„Mnożniki” na ścieżce legislacyjnej Rady Ministrów

„Mnożniki” na ścieżce legislacyjnej Rady Ministrów

4191

Dzisiaj, tj. 29. maja, do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany pod nr. RD 145 projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zobacz tutaj).

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie tzw. mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich w następujący sposób:

– kurator specjalista: z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy: z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy: z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski: z 1,25 do 1,53.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu został minister Michał Wójcik- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z kolei wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu podpisał Łukasz Schreiber, jako ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jednocześnie pan minister na twitterowym profilu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wyraził przekonanie, że ów projekt będzie szybko procedowany.Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na 3. kwartał br.