Kuratorzy z dostępem do danych o osobach odbywających kwarantannę

Kuratorzy z dostępem do danych o osobach odbywających kwarantannę

3558

W piątek (29. maja) w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 964 zostało ogłoszone rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt ów ukazał się na rządowych stronach dzień wcześniej, bo w czwartek, a to w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

W samym rozporządzeniu, wśród wielu rozwiązań, poszerzony został katalog osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę m.in. o kuratorów sądowych. Jak uzasadniali autorzy projektu, takie rozwiązanie stało się konieczne z uwagi na zapewnienie tej grupie zawodowej bezpieczeństwa sanitarnego poprzez właśnie dostęp do informacji o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Co ważne, wiedza o takich osobach powinna być dostępna kuratorom sądowym przed przystąpieniem przez nich do wykonywania czynności służbowych zleconych przez sądy i inne uprawnione instytucje. W takich bowiem przypadkach bezpośrednie kontakty nie powinny mieć miejsca, a o tej przeszkodzie kurator winien być poinformowany – co ponownie podkreślono – przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań w terenie.

Pozyskiwanie danych przez kuratora sądowego o osobach poddanych kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych będzie mogło odbywać się w trybie § 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia, którego pełna treść dostępna jest tutaj.