Ostatnie pożegnanie pani kurator Jolanty Samburskiej-Sadowskiej

Ostatnie pożegnanie pani kurator Jolanty Samburskiej-Sadowskiej

Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. Św. Jan Paweł II

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 30 maja 2020 roku zmarła nasza Koleżanka Jolanta Samburska-Sadowska – Kurator specjalista, rodzinny.

W Kurateli Sądowej przepracowała niemal 42 lata: rozpoczęła 01.05.1978 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy; w dniu 01.03.1989 r. po półrocznej przerwie wróciła do zawodu kuratora sądowego – i pozostała w nim do emerytury.

Jola nie tylko pracowała w zawodzie kuratora sądowego, ale uczyła naszego zawodu: w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, a następnie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz praktycznie jako zawodowy kurator sądowy, Kurator Wojewódzki Rodzinny, Kurator Okręgowy Rodzinny, a następnie Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (do 14 lipca 2017 r., z dniem 15.07.2017 r. przeszła na emeryturę). Jola inicjowała lub włączała się w wiele wszechstronnych przedsięwzięć pomocowych dla naszych podopiecznych zwłaszcza małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

O swoich trudnościach i problemach niewiele mówiła lub w ogóle nie mówiła. Natomiast natychmiast bezinteresownie angażowała się w pomoc osobie, która do niej przychodziła ze swoim problemem. Nie pomijała nikogo, nikogo nie wyróżniała.

Pracowała sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Lubiła i umiała bawić się radośnie. Lubiła podróżować i wędrować po górach. Kochała rodzinę – była jej całkowicie oddana. Szanowała ludzi – wszystkich bez wyjątku.

Jolu pamiętamy Twoją serdeczność, Twoją spontaniczność, Twoją komunikatywność, Twoją empatię, Twój uśmiech i Twoją wszechobecną dobroć.

Jolu, Dziękujemy, że Byłaś w naszym życiu – będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 4 czerwca 2020 r. o godz. 12:15 na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej

(pożegnanie nadesłane przez Krajową Radę Kuratorów)