Penitencjarne i psychospołeczne determinanty reintegracji osób zwalnianych z zakładów karnych – bezpłatne...

Penitencjarne i psychospołeczne determinanty reintegracji osób zwalnianych z zakładów karnych – bezpłatne szkolenie w Krynicy Zdroju

Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu z zakresu pomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej, realizowanego w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej – Punkt Udzielania Świadczeń”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Pegaz w Krynicy Zdroju w dniach 26 – 27 sierpnia 2020 r. Poprowadzą je specjaliści z obszaru penitencjarystyki, readaptacji społecznej i pracy socjalnej, o silnie ugruntowanym dorobku akademickim i zawodowym:

  • dr Katarzyna M. Stanek z Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • dr Mariusz Snopek – specjalista penitencjarny oraz adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Opolskiego 
  • Bogusława i Janusz Górniccy – założyciele schroniska dla osób bezdomnych Dom na Granicy, specjaliści terapii uzależnień.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych (po 6 godz. każdego dnia) – rozpoczęcie pierwszego dnia (26 sierpnia) w godzinach popołudniowych (część praktyczna), zakończenie drugiego dnia (27 sierpnia) po obiedzie (część naukowa). Poruszone zostaną następujące tematy:

  • praca z osobą bezdomną i uzależnioną opuszczającą jednostkę penitencjarną
  • wykorzystanie dialogu motywacyjnego w pracy readaptacyjnej
  • metoda coachingu w pomocy postpenitencjarnej
  • tatuaż kryminalny w procesie marginalizacji społecznej
  • roszczeniowość i skargowość osób izolowanych i zwalnianych z zakładów karnych
  • funkcjonowanie psychospołeczne więźniów poszkodowanych
  • oraz inne

Zapisy wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. Limit miejsc: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.sc.org.pl/szkolenie-krynica2020-reintegracja-spoleczna/