Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Październik, to tradycyjnie miesiąc, w którym corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W Polsce jest on połączony z obchodami Tygodnia Mediacji, w którym na terenie całego kraju w wielu sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

W tym roku, aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs (pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości) na plakat promujący mediację, jako alternatywnego do procesu sądowego sposobu rozwiązywania sporów. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a jego celem jest kształtowanie wśród tej grupy młodzieży pozytywnego wizerunku mediacji oraz jej spopularyzowanie. 

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostaną go m.in. sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy zwycięskich prac.

Pierwotnie, jako ostateczny termin do nadsyłania prac konkursowych został wskazany dzień 12 lipca br. Termin ten jednak na prośbę wielu uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie został przedłużony i organizatorzy na zgłoszenia prac oczekują do 6 września!

Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami, określone zostały w Regulaminie konkursu na plakat z 15.06.2020., zmienionym przez Regulamin z 07.07.2020. Odsyłamy również do informacji Organizatora nt. konkursu – tutaj i tutaj.