Opracowanie Krajowej Rady Kuratorów: „Realizacja obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych”

Opracowanie Krajowej Rady Kuratorów: „Realizacja obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych”

W dniu 24 lipca 2020r. przewodniczący KRK Grzegorz Kozera przesłał do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej opracowanie na temat realizacji obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowej kuratorów sądowych.
Przewodniczący KRK podkreśla, że: ” choć stanowisko pracy zawodowego kuratora sądowego, rozumiane przede wszystkim jako teren, w którym wykonuje on obowiązki służbowe w środowisku podopiecznych, może nieznacznie różnić się ze względu na uwarunkowania związane z klimatem czy ukształtowaniem terenu, to nie ma znaczenia dla zasadniczej części jego specyfiki determinowanej terenowo-biurowym charakterem wykonywanych czynności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawodowy kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki przede wszystkim w środowisku podopiecznych, co wyraźnie określone zostało zarówno w art. 3, jak i w art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych, a niedołączonymi atrybutami w pracy kuratora sądowego są mobilność i elastyczność w kontaktach z osobami oraz instytucjami”. W dalszej części pismo skierowanego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Przewodniczący KRK apeluje o opracowanie i wdrożenie ujednoliconych rekomendacji dotyczących środków ochrony, odzieży i obuwia dla kuratorów sądowych.
Pismo skierowane do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości znajduje się TUTAJ. Z opracowaniem KRK na temat Realizacji obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych znajduje się TUTAJ.