Karta oceny ryzyka zawodowego kuratorów sądowych – efekt współpracy organizacji kuratorskich

Karta oceny ryzyka zawodowego kuratorów sądowych – efekt współpracy organizacji kuratorskich

cof

W dniu 27 lipca 2020r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości materiały związane z oceną ryzyka zawodowego w grupie kuratorów sądowych.
Równocześnie w informacji przesłanej do kuratorów szef KRK zaznacza, że przesłany do MS dokument został opracowany przez zespół, powołany z inicjatywy KNSZZ Ad Rem, wzór karty oceny ryzyka zawodowego. Do uczestnictwa w zespole zaproszona została Krajowa Rada Kuratorów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a także NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.   Finalna wersja jest wynikiem uzgodnień KNSZZ Ad Rem i Krajowej Rady Kuratorów.

Grzegorz Kozera informuje również, że wzór karty przesłany zostanie także kuratorom okręgowym pod kątem jej ewentualnego wykorzystania w toku aktualnie prowadzonych prac, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa, dotyczących oceny ryzyka zawodowego w grupie kuratorów sądowych.
Z pismem przewodnim skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości można się zapoznać klikając TUTAJ.
A TUTAJ znajduje się Karta oceny ryzyka zawodowego w pracy kuratorów sądowych.