Premier podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych...

Premier podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

6332

Wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do szczęśliwego finału długiego procesu wprowadzania w życie porozumienia z 2019 roku dotyczącego podwyżek dla kuratorów sądowych. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich znalazło się bowiem na liście aktów prawa oczekujących na publikację w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a zatem będzie to niemal na pewno 1 grudnia 2020 roku.

Aktualizacja: Wyznaczono 6.11.2020 r. jako datę ogłoszenia przedmiotowego aktu prawnego w Dziennku Ustaw RP.

Aktualizacja: Rozporządzenie zostało opublikowane!