We Wrocławiu rozpoczął działalność nowy ośrodek kuratorski

We Wrocławiu rozpoczął działalność nowy ośrodek kuratorski

4743

Po wielu miesiącach przygotowań, przy nieocenionym zaangażowaniu Dyrektor Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu p. Małgorzaty Kaspryszyn, wsparciu byłego Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Macieja Skórniaka, Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Ireneusza Stembalskiego oraz innych życzliwych osób, rozpoczął działalność Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Początkowo uroczystą inaugurację placówki planowano w kwietniu 2020 roku. Wiosenny lockdown zweryfikował te plany. Ostatecznie Ośrodek ruszył z początkiem października a pierwsi wychowankowie mają już za sobą pierwszy miesiąc realizacji tego środka wychowawczego.

Ośrodek Kuratorski znajduje się w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach dzierżawionych od Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej we Wrocławiu. Wychowankom stworzono bardzo dobre warunki do rozwoju. W ośrodku znajdują się dwa pomieszczenia, kuchnia, łazienka z toaletą, zaplecze dla kadry. Placówkę wyposażono w nowoczesne meble, sprzęt multimedialny oraz akcesoria do nauki i integracji, jak choćby stół do gry w piłkarzyki.

Uruchomienie Ośrodka poprzedziło szkolenie kadry wychowawców, złożonej z kuratorów zawodowych i społecznych. Swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem podzielił się kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach – kurator specjalista Maciej Więcek. Było to badzo cenne spotkanie, w ramach którego wychowawcy mogli uzyskać wskazówki i poznać kulisy funkcjonowania ośrodka.

Aktualnie sąd rodzinny skierował do Ośrodka siedmioro wychowanków. Aklimatyzacja przebiegła wyjątkowo udanie. Grupa szybko się integruje. Młodzież lubi spędzać czas w placówce. Dość dobrze układa się także współpraca z rodzicami.

Wychowawcy Ośrodka mają bardzo ambitne plany dotyczące programowanych oddziaływań wychowawczych. Część kadry przeszła certyfikowane szkolenie z treningu zastępowania agresji i ta metoda będzie również jednym z narzędzi pracy z podopiecznymi. Kadrę Ośrodka tworzą kuratorzy zawodowi: kurator specjalista Sylwia Jaskuła, kurator specjalista Joanna Poprawa, starszy kurator zawodowy Paulina Serafin-Gorszkowska, kurator specjalista Agnieszka Sosińska oraz kuratorzy społeczni: Beata Nawara i Paweł Kaczmarek. Kierownikiem Ośrodka jest kurator specjalista Aleksander Samek.

To pierwszy ośrodek kuratorski otwarty w okręgu wrocławskim po wielu latach przerwy. Ośrodki kuratorskie funkcjonowały we Wrocławiu do czasu powodzi stulecia w 1997 roku. Wówczas, także w wyniku szkód wyrządzonych przez powódź, działalność ośrodków została zamknięta. Jak się okazało – na wiele lat. Prowadzone są obecnie rozmowy z samorządem lokalnym w zakresie pozyskania bazy lokalowej pod kolejne ośrodki kuratorskie. Ich otwarcie nie nastąpi jednak wcześniej niż w latach 2021-2022.