Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

15 listopada rozpoczęły się obchody Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej. Kuratorzy sądowi na świecie w coraz większym stopniu uwzględniają w podejmowanych przez siebie oddziaływaniach zasady sprawiedliwości naprawczej. Przy tej okazji warto też przypomnieć, że jednym z prekursorów współczesnej sprawiedliwości naprawczej był kanadyjski kurator – Mark Yantzi.

Korzenie Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej sięgają 1975 roku w Anglii, gdzie kapelani więzienni zaczęli celebrować dzień zwracający uwagę na sytuację osadzonych w więzieniach – tzw. „Niedzielę Więźnia” (Prisoner’s Sunday). Pomysł został następnie rozpowszechniony w innych krajach, a 20 lat później przekształcił się w obchody „Tygodnia Więźnia”. Są kraje, w których tradycja ta utrzymuje się do dzisiaj (np. Belgia). W 1996 roku Kanada poszerzyła zakres tematyczny tygodnia więźnia przekształcając go w „Tydzień sprawiedliwości naprawczej: wspólnota, ofiary i więźniowie”. Następnie nazwę skrócono do „Tygodnia sprawiedliwości naprawczej”. Obecnie Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej (#RJWeek) odbywa się co roku w całej Europie i poza nią, a od 2000 roku patronuje mu Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej.

Wydarzeniem organizowanym w ramach tegorocznego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej w języku polskim będzie debata pt. Czy jest miejsce na sprawiedliwość naprawczą w Polsce? Organizują ją członkowie międzynarodowego projektu Restorative Justice: Strategies for change (FB Fan Page: Sprawiedliwość Naprawcza w Polsce). To godzinne wydarzenie zgromadzi czworo naukowców i praktyków opowiadających się za i wspierających sprawiedliwość naprawczą w Polsce. Po indywidualnych wypowiedziach zaproszonych prelegentów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Gośćmi organizatorów będą: Profesor Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), Katarzyna Stryjek (Polskie Centrum Mediacji oddział Gdańsk-Sopot-Gdynia Trójmiasto), Joanna Pomagruk (mediator i trener, Wrocław) oraz Janusz Kaźmierczak (mediator, Fundacja Pracownia Dialogu). Polecamy. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/687013888601726