XI edycja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

XI edycja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują już po raz 11. konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Ideą tego konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się, pomagając kobietom, reagując na różne formy dyskryminacji i przemocy wobec kobiet zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.

Jak można przeczytać na stronie internetowej, dedykowanej temu konkursowi, rok 2020 zostanie na długie lata zapamiętany jako data wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. COVID-19 – niestety zgodnie z przewidywaniami organizacji pomocowych – poskutkował eskalacją przemocy domowej, głównie wobec kobiet i dzieci. Tragiczność ich położenia dodatkowo wzmacniał fakt, że większość instytucji pomocowych pracowała zdalnie, co stanowiło przeszkodę w korzystaniu z ich wsparcia.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów: e-mailem, wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem: „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2020 r. lub poprzez stronę internetową, wypełniając zamieszczony tam formularz. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do tego wyróżnienia. Warto przypomnieć, że w dotychczasowej 10-letniej historii tego konkursu laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki pięciokrotnie byli kuratorzy sądowi. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bialawstazka.org, do odwiedzenia której zapraszamy.