Ustawa antyprzemocowa weszła w życie

Ustawa antyprzemocowa weszła w życie

2528

Dzisiaj, 30. listopada, weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30. kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 29. maja br. pod pozycją 956. Stało się tak dlatego, ponieważ stosownie do art. 9 nowelizującej ustawy, vacatio legis zostało określone na sześć miesięcy od dnia ogłoszenia.

Celem wprowadzonych zmian – jak pisaliśmy we wcześniejszym komunikacie (zobacz tutaj) – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Podobnie jak w innych krajach europejskich to poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowanych działań, a nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach.