Wystąpienie KRK w sprawie szczepień ochronnych przeciw COVID-10 dla kuratorów sądowych

Wystąpienie KRK w sprawie szczepień ochronnych przeciw COVID-10 dla kuratorów sądowych

W dniu 7 grudnia 2020r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych.

Zdaniem KRK kuratorzy sądowi, z uwagi na charakter swojej pracy, powinni mieć możliwość skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19 wraz z innymi grupami zawodowymi, które będą mogły poddać się szczepieniu w pierwszej kolejności.