Konferencja wiceministra Michała Wosia z kuratorami sądowymi

Konferencja wiceministra Michała Wosia z kuratorami sądowymi

1815

Wczoraj, 10 grudnia, miała miejsce wideokonferencja wiceministra Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, z kuratorami okręgowymi z całej Polski. Tematem spotkania była przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa o kuratorskiej służbie sądowej.

Podczas spotkania wiceminister sprawiedliwości potwierdził, że aktualnie trwają prace nad rozwiązaniami w zakresie ustawy i zachęcił środowisko kuratorskie do zgłaszania nowych propozycji, jakie ustawa powinna zawierać. Podziękował również kuratorom za ciężką pracę i zaangażowanie w nią mimo epidemii COVID-19. Zaznaczył także, że nie ma – w razie potrzeby – problemów z doposażeniem kuratorów w sprzęt teleinformatyczny. Za to odpowiedzialni są dyrektorzy właściwych sądów, którym należy takie zapotrzebowania przekazywać. Będą one szybko realizowane (pełen komunikat Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj)

O spotkaniu tym na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook poinformowała również Krajowa Rada Kuratorów, dodając m.in., że ze względu na problemy natury technicznej, reprezentacja kuratorów okręgowych, biorących udział w spotkaniu, nie była pełna, jak i że same propozycje rozwiązań, które miałyby się znaleźć w ustawie nie były przedmiotem spotkania.

Zdjęcie wykorzystane w komunikacie pochodzi z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości.