Pożegnanie mistrza dialogu

Pożegnanie mistrza dialogu

3464

Wielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci Dominika Meinharta-Burzyńskiego – Prezesa Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, pedagoga, terapeuty uzależnień, członka MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Dominik był wiernym przyjacielem wielu kuratorów sądowych. Pomagał nam wdrażać dialog motywujący do praktyki zawodowej. Szkolił, inspirował, pokazywał drogę.

W 2018 roku w czasie Międzynarodowej Konferencji z okazji zbliżającego się jubileuszu stulecia polskiej kurateli sądowej, która odbyła się we Wrocławiu, wystąpił z prelekcją dla ponad 500 uczestników na temat potencjału metody dialogu motywującego w pracy kuratorów sądowych. Rok później, wspólnie z Davidem Prescottem, poprowadził całodzienne wykłady dla blisko 500 kuratorów zawodowych apelacji wrocławskiej. Wielu kuratorów sądowych ukończyło organizowane przez jego Instytut studia podyplomowe i warsztaty. Szkolił m.in. kuratorów zawodowych z okręgu łódzkiego i wrocławskiego.

W 2020 roku wspólnie z kuratorami okręgu wrocławskiego zrealizował autorski i pionierski projekt pt. Systemowe wdrożnie dialogu motywującego jako narzędzia wsparcia pracy kuratorów sądowych. Szkolenie ukończyło 42 kuratorów zawodowych. W tym roku przeszkolonych zostanie kolejnych 24 kuratorów – niestety już bez bezpośredniego udziału Dominika, ale wg jego pomysłu. Ewaluacja szkolenia potwierdziła to, co wynikało z intuicji i wiedzy Dominika – dialog motywujący świetnie nadaje się do realizacji celu, jakim jest praca nad trwałą zmianą destruktywnych postaw podopiecznych kuratorów sądowych. Przekształca styl komunikacji na bardziej przyjazny, co prowadzi do redukcji czynników wypalenia zawodowego, przenosząc odpowiedzialność za zmianę na tych, których przede wszystkim zmiana ta ma dotyczyć.

Dominik Meinhart-Burzyński był przekonany o tym, że każdy człowiek może zbłądzić, a rzeczywiste problemy zaczynają się dopiero wówczas, kiedy trwamy w błędzie. Mawiał za Dalajlamą, że „istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni”. Był ambasadorem akceptacji i humanizmu.

Dominik przegrał walkę z ciężką chorobą. Walczył z całych sił, do końca oddając się pasji dzielenia się dialogiem motywującym. Zawsze i wszędzie zapraszał do dialogu.

Najbliższym Dominika Meinharta-Burzyńskiego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.