Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Edycja 2021.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Edycja 2021.

1561

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jak co roku przypada w lutym. Ten tegoroczny odbędzie się w dniach od 22 do 28 lutego. W tym okresie, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się kuratorzy sądowi, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy i policjanci.

W krajach Unii Europejskiej co roku w dniu 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59, poz. 517). Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem było i jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Poniżej udostępniamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym >>