Kuratela w dobie pandemii COVID-19 – zaproszenie na seminarium naukowe

Kuratela w dobie pandemii COVID-19 – zaproszenie na seminarium naukowe

Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje seminarium naukowe pt. „Kuratela w dobie pandemii COVID-19”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 od godz. 17:00 na platformie Zoom.
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/88474520821?pwd=eTAzNUFFUUY2dlNVSWVEblh1aEkyZz09

Program seminarium:

17:00 Otwarcie seminarium – dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Kierownik Centrum Analiz Kryminologicznych;

17:10-18:30 Wystąpienia zaproszonych gości (w kolejności wystąpień):
dr Michał Szykut, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Lęborku;
Barbara Radzka, Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, kurator specjalista, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe;
Justyna Karolak, kurator specjalista, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy w Elblągu;
Sławomir Raczkowski, Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 2 przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe;

18:30–19:00 Dyskusja;
19:00 Zamknięcie obrad.

Centrum Analiz Kryminologicznych do wygłoszenia referatów zaprosiło kuratorki sądowe oraz kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia zarówno w sprawach rodzinnych i nieletnich, jak i w sprawach karnych. Prelegenci zaprezentują 20-minutowe wystąpienia uwzględniające następujące obszary problemowe:

  1. Trudne początki;
  2. Największe wyzwania;
  3. „Plusy” pandemii?;
  4. Widoki na przyszłość.

W założeniu organizatora seminarium, prezentowane referaty, uwzględniające wskazane wyżej zagadnienia, stanowić mają wstęp do dyskusji z udziałem wszystkich uczestniczek i uczestników spotkania.

Trudna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19, z którą wszyscy mierzymy się od roku, wywołała, jak również ujawniła wiele problemów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w obszarze kurateli sądowej. Wprowadzane w związku z pandemią obostrzenia, uniemożliwiały lub w istotnym stopniu utrudniały kuratorom realizację zadań, które w znacznej części zakładają bezpośrednią interakcję z podopiecznymi.

Podczas seminarium organizatorzy zapraszają do rozmowy o tym, w jaki sposób kuratorzy, w tym także kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej czy ośrodków kuratorskich, radzili sobie z pokonywaniem problemów wywołanych pandemią COVID-19, które ujawniały się w ich codziennej pracy. Chcą dowiedzieć się co stanowiło dla kuratorskiej służby sądowej największe wyzwanie, wynikające ze zmieniających się dynamicznie warunków pracy. Chcą także porozmawiać o tym, czy w okresie pandemii pojawiły się trudności, których nie udało się pokonać ( a jeśli tak – dlaczego), jak również zapytać – jakie perspektywy związane z funkcjonowaniem kurateli sądowej w dobie pandemii COVID-19 rysuje przyszłość?