Pierwsi kuratorzy sądowi zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19

Pierwsi kuratorzy sądowi zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19

3425

Ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 wśród pracowników (niektórych) sądów powszechnych, a w tej grupie również kuratorów sądowych. Sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana i dynamiczna, o czym informują się wzajemnie kuratorzy sądowi za pośrednictwem prywatnych kanałów informacyjnych i social mediów. Nadal jest wiele sądów, w których kuratorzy zawodowi nie mają wyznaczonych terminów szczepienia. Można odnieść wrażenie, że panuje w tym zakresie pewien chaos komunikacyjny i organizacyjny.

Przypomnijmy, że 27 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uzupełniło ono katalog osób kwalifikujących się do uprzywilejowanej grupy szczepionych o osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Równolegle wprowadzono do Rozporządzenia ust. 4a, zgodnie z którym to minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19. Wg informacji przekazywanych pracownikom sądów, w których nie kieruje się na szczepienia, na podstawie danych z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia sądy nie zostały dotąd wskazane przez Ministra Zdrowia do szczepienia w ramach etapu 1, a zatem nie ma obecnie podstaw prawnych do umawiania pracowników sądów na szczepienia priorytetowe, chyba, że spełniają oni inne kryteria (wiek, choroby przewlekłe wymienione w rozporządzeniu).

O tym, że pracownicy sądów zostaną uwzględnieni jako osoby mieszczące się w grupie uzupełniajacącej pierwszy etap programu szczepień informowały pod koniec marca br. ogólnopolskie serwisy informacyjne, np. www.rp.pl

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja się szybko wyjaśni i wszyscy chętni kuratorzy sądowi zostaną objęci szczepieniami przeciwko COVID-19. Jako pracownicy sądów wykonujący zadania głównie w środowisku podopiecznych, kuratorzy wielokrotnie wyrażali swoje rozczarowanie pominięciem ich w pierwszych etapach szczepień. Ze względu na fakt, że Rzeczpospolita określana jest także jako państwo unitarne, niezrozumiałe jest obecne różnicowanie sytuacji pracowników w ramach jednej służby państwowej. Ważne jest także, by Minister Zdrowia w swoich decyzjach dostrzegł rolę wspierających sądy i kuratorską służbę sądową kuratorów społecznych.