Apel o wzięcie udziału w badaniach dotyczących funkcjonowania kuratorów sądowych w kontekście...

Apel o wzięcie udziału w badaniach dotyczących funkcjonowania kuratorów sądowych w kontekście pandemii

1391

Zespół Naukowy pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Opory w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania nt. funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w trakcie pandemii Covid-19.

Celem prowadzonych badań jest poznanie zasobów kuratorskiej służļy sądowej w zakresie posiadanego zaplecza technologicznego, przygotowania do pracy online oraz funkcjonowania kuratorów w zespole, jak i poza nim. Badania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi określonymi w Deklaracji Helsińskiej, dotyczącymi etycznych zasad prowadzenia badań naukowych. anikety są anonimowe. Wyniki badań posłużą do opracowania wniosków o charakterze naukowym. 

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n1qaLbdpQEmhpq9V81ugaZxZb0crYkdJunnUhRhIjotUMEVEVzBDSTBONDdQNzA0MUhHQUxVWFNGTy4u

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.