Piękna inicjatywa łódzkiego kuratora sądowego

Piękna inicjatywa łódzkiego kuratora sądowego

Cmentarz przy ulicy Brackiej w Łodzi jest największą polską nekropolią żydowską. Przez lata był bardzo zaniedbany. Stopniowo zmienia się to, także dzięki zaangażowaniu p. Tadeusza Ołubka – zawodowego kuratora sądowego z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa. Każdej niedzieli pan kurator wraz ze swoimi podopiecznymi gromadzi się na cmentarzu, by porządkować groby i alejki. Uporządkowano już ponad 90 procent powierzchni nekropolii, na której spoczywa ponad 230 tysięcy osób. Pracę Tadeusza Ołubka zauważyli i docenili lokalni włodarze, a materiał filmowy przygotowała lokalna telewizja. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu o nietypowej, a może jednak właśnie typowej, resocjalizacji.

Przy okazji warto zaznaczyć, że polscy kuratorzy sądowi współorganizują i nadzorują wykonywanie prac społecznych przez skazanych odbywających kary ograniczenia wolności w zakresie niespotykanym w Europie i poza nią. W ostatnich latach liczby osób wykonujących prace na cele społeczne regularnie przekraczają 100 tysięcy. To duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza w okresie pandemii, chyba jednak zbyt rzadko dostrzegany i doceniany w społeczeństwie. Tym bardziej warto zauważyć i docenić postawę pana Tadeusza Ołubka. Gratulujemy!

„To połączenie edukacji z pracą, to łączy się też z bardzo ważną wartością w żydowskiej tradycji: Według tego co robię, moje serce idzie „. Dawid Szychowski, Rabin Łodzi.