Paragraf/Artykuł. Festiwal „Teatru na faktach”

Paragraf/Artykuł. Festiwal „Teatru na faktach”

Instytut Grotowskiego jest wrocławską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, naukowym oraz edukacyjnym, w tym: konferencje i seminaria, prezentacje teatralne, rezydencje artystyczne, festiwale, koncerty, wystawy i warsztaty. Zaprasza zarówno wybitnych twórców światowego teatru, jak i wspiera młodych twórców. Od 2015 roku Instytut Grotowskiego współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych Frontis, współtworząc projekt Włączamy kulturę, w ramach którego osoby dozorowane i nadzorowane przez kuratorów sądowych mają możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.

Tym razem Instytut Grotowskiego zaprosił DSKS Frontis do grona partnerów społecznych Festiwalu teatralnego Paragraf/Artykuł.

12 spektakli, w tym 2 premiery, 8 dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich, 15 czytań performatywnych, ponadto transmisje dyskusji i czytań, rejestracje wywiadów z bohaterami opowieści czy krótkie filmy dokumentalne. 25–27 czerwca 2021 r., w Instytucie Grotowskiego odbędzie się Paragraf/Artykuł, festiwal „Teatru na faktach”. To swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Wydarzenie pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Festiwal „Paragraf/Artykuł” będzie dostępny dla głuchych, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Na wybranych spektaklach będą wykorzystane audiodeskrypcja i tłumaczenie cieniowe na polski język migowy. Wszystkie wydarzenia online będą dostępne za darmo na Facebooku i YouTubie Instytutu Grotowskiego.

Program: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/
Bilety: https://www.bilety.grotowski-institute.pl/

Wykorzystano materiały organiatora. Fotografia: Tobiasz Papuczys.