Więzi, które chronią. Zaproszenie na kolejną edycję popularnej konferencji naukowej

Więzi, które chronią. Zaproszenie na kolejną edycję popularnej konferencji naukowej

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” zaprasza na VII interdyscyplinarną konferencję naukową finansowaną ze środków Gminy Wrocław, pn.:  Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy. Wydarzenie odbędzie się w internecie w dniu 25 listopada 2021 r.

Zapisy i szczegołowy program dostępne są na stronie organizatora:  evolutio.org.pl/aktualnosci

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 22.11.2021 r. 

Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Dolnośląska Szkoła Wyższa. Jednym z partnerów merytorycznych jest – podobnie jak w poprzednich latach, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej pn.: „WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2021”.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich kuratorów sądowych.