„Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości”

„Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50 – lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku:
„Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości”,
która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r., godz. od 9.30 do16.00.

Konferencja organizowana jest w tryb online na platformie clickmeeting.

Bezpłatny udział w konferencji może wziąć każda osoba, która wpisze w wyszukiwarkę zamieszczony poniżej link.

Link do konferencji:

https://akademiapomorska.clickmeeting.com/osrodek-kuratorski-miejsce-misja-potencjal-w-systemie-sprawiedliwosci

HONOROWI PATRONI KONFERENCJI:

Minister Sprawiedliwości RP Pan Zbigniew Ziobro,

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pan Grzegorz Kozera

Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka,

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, Pan SSO Andrzej Michałowicz

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan prof. dr hab. Inż. Zbigniew Osadowski

PARTNERZY:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”

Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych,

PATRONI MEDIALNI:

portal Kurator.info

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości PROBACJA

W galerii zdjęć znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu wydarzenia.