Stres w pracy kuratorów sądowych – zaproszenie do badania naukowego

Stres w pracy kuratorów sądowych – zaproszenie do badania naukowego

1592

Rola kuratorów sądowych w społeczeństwie jest na tyle mocno ugruntowana w świadomości przedstawicieli świata nauki, że prowokuje ich do licznych badań naukowych. To bardzo istotne, gdyż pozwala dostarczyć argumentów w dyskursie społecznym, dzięki którym można lepiej zrozumieć charakter tej pracy i kreować postulaty do modyfikacji jej uwarunkowań.

Tym razem badania poświęcone stresowi, jego skutkom i uwarunkowaniom w pracy zawodowych kuratorów sądowych przeprowadza zespół pod kierownictwem dra hab. Ryszarda Poprawy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ryszard Poprawa jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii UWr, autorem licznych publikacji z obszarów podmiotowych zasobów radzenia sobie ze stresem, psychologicznych uwarunkowań zaangażowania w używanie alkoholu, psychologicznych uwarunkowań problemowego, nałogowego wykorzystywania Internetu. Od wielu lat wspiera swoją wiedzą środowisko wrocławskich kuratorów sądowych oraz prowadzi szkolenia dla aplikantów kuratorskich.

Badanie nie zajmuje dużo czasu. Polega na wypełnieniu kilku kwestionariuszy w formie Formularza Google: https://forms.gle/2nuXDmAy27R7GNoS6

Udział w badaniu jest dobrowolny, a udzielone odpowiedzi w pełni anonimowe i poufne. Zebrane dane posłużą jedynie do celów naukowych w zbiorczych analizach.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w tych badaniach. Prosimy też o ich rozpropagowanie w środowisku kuratorów zawodowych (udostępnienie linku).