Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie. Konferencja online.

Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie. Konferencja online.

1533

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydziału Prawa SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie organizuje konferencję naukową, której celem jest podjęcie rozważań nad problematyką związaną z przemocą w rodzinie, jej problemami i wyzwaniami, a także statusem prawnym i ochroną prawną w ujęciu prawa polskiego i europejskiego w dobie dzisiejszych zmian i ewolucji.

Konferencja ta pod tytułem Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym i systemowym odbędzie się w dniu 13 stycznia o godzinie 10:00 w formie online poprzez aplikację/platformę Zoom.

Wśród patronów tego wydarzenia jest m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a jego przewodnicząca Aleksandra Szewera-Nalewajek, jako prelegentka wystąpi w drugim panelu z prelekcją pt. Kurator sądowy a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – oczekiwania vs. realne możliwości.

Pełny program konferencji dostępny jest na stronie Organizatora (tutaj), a tam również link do śledzenia wydarzenia. Udział w konferencji jest nieodpłatny.