103 lata polskiej Kurateli sądowej!

103 lata polskiej Kurateli sądowej!

Sto i jeszcze trzy. Dokładnie przed tylu laty został ogłoszony w Dzienniku Prawa Państwa Polskiego i zaczął obowiązywać dekret z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich. Wydarzenie to zgodnie uznaje się za początek kurateli sądowej w Polsce***.

Przez te wszystkie lata, kuratorzy sądowi niezmiennie pozostają grupą zawodową, której działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa polskiego przekłada się na poziom porządku i bezpieczeństwa obywateli. Są podstawową instytucją zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykazujących problemy z dostosowaniem się do norom społeczno-prawnych.

Z okazji kolejnej rocznicy powstania Kurateli sądowej w Polsce życzymy wszystkim Kuratorom sądowym wielu sukcesów oraz satysfakcji na wielu poziomach z dobrze wykonywanej pracy. Tak osobistych i prywatnych, jak i zawodowych, służbowych oraz finansowych.