Nowa kadencja Krajowej Rady Kuratorów

Nowa kadencja Krajowej Rady Kuratorów

Czerwiec to miesiąc, w którym zakończyła pracę Krajowa Rada Kuratorów V kadencji, wykonująca swoje ustawowe zadania w latach 2018 – 2022. Ostatnie, dziesiąte posiedzenie delegatów tej kadencji, odbyło się 9 czerwca w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 11. W posiedzeniu tym wzięli udział zarówno delegaci KRK V kadencji, jak i również delegaci do KRK VI kadencji. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jolanta Diduszko-Biskup, p.o. naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a w przeszłości wieloletni przewodniczący KRK i ekspert Rady.

Ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji było okazją do wręczenia podziękowań wszystkim delegatom za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce w latach 2018-2022. Było też okazją do podziękowań dla przewodniczącego Rady, Grzegorza Kozery, który z upływem V kadencji, zakończył swoją wieloletnią pracę na rzecz Kuratorskiej Służby Sądowej, w roli delegata i przewodniczącego samorządu kuratorskiego szczebla centralnego. Takie właśnie podziękowanie w formie pisemnej panu przewodniczącemu złożyli m.in. minister Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wszyscy delegaci upływającej V kadencji KRK oraz obecni na posiedzeniu przedstawiciele Fundacji „PROBARE” w osobach prezesa Andrzeja Martuszewicza, wiceprezesa Adama Syldatka i sekretarz Fundacji Anny Janus-Dębskiej.

Tego samego jeszcze dnia (9 czerwca) odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej, bo VI kadencji Krajowej Rady Kuratorów, które poprowadził delegat-senior Adam Syldatk, reprezentujący okręg koszaliński. W tym dniu posiedzenie miało głównie charakter organizacyjny, podczas którego m.in. miała miejsce prezentacja wszystkich delegatów nowej kadencji. „Nowej”, to w tym przypadku słowo klucz, albowiem spośród wszystkich delegatów VI kadencji, blisko połowa Rady, to personalnie nowi delegaci w porównaniu do składu Rady V kadencji. Dodatkowo za sprawą nowo utworzonego w kwietniu br. okręgu sosnowieckiego, Rada obecnej kadencji finalnie będzie liczyć 47 delegatów.

Najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji, które odbyło się już następnego dnia (10 czerwca), był wybór Prezydium Krajowej Rady Kuratorów. W wyniku głosowania jawnego, delegaci zdecydowali, że przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji został wybrany Dariusz Palmirski, reprezentujący okręg krakowski. Jako zastępca przewodniczącego KRK wybrany został delegat z okręgu zielonogórskiego, Jacek Bem, a jako sekretarz KRK, Aleksandra Dźwigulska z okręgu warszawsko-praskiego, która pełniła już tę funkcje w poprzedniej kadencji.

Przypomnijmy, że dotychczas, tę zaszczytną funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów pełnili: Andrzej Martuszewicz (w okresie 10.07.2002r. – 30.06.2012r.), Henryk Pawlaczyk (w okresie 27.11.2012r. – 24.04.2017r.), Grzegorz Kozera (w okresie 25.04.2017r. – 09.06.2022r.). Z kolei w okresie od 01.07.2012r. do 26.11.2012. pełniącym obowiązki przewodniczącego KRK był Adam Syldatk.

Przewodniczącymi poszczególnych Komisji stałych Krajowej Rady Kuratorów zostali: Komisja Legislacyjno-Prawna – Paweł Oleszkiewicz (okręg olsztyński), Komisja Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążenia Obowiązkami Kuratorskimi – Magdalena Huzar (okręg świdnicki), Komisja Rozwoju i Współpracy – Andrzej Chudy (okręg gliwicki).