Zakończył się V Światowy Kongres Probacyjny

Zakończył się V Światowy Kongres Probacyjny

1050

W dniach 28.09-1.10.2022r. w Kanadzie odbył się V Światowy Kongres Probacyjny. W poprzednich edycjach praktycy i eksperci kuratorscy gromadzili się w Londynie (2013), Los Angeles (2015), Tokyo (2017) i Sydney (2019). Tym razem miejscem refleksji na temat kondycji służb probacyjnych stała się Ottawa. Spotkanie zostało przeniesione z 2021 roku z powodu pandemii.

Elder Dan przedstawiający swoje świadectwo

Tematem kongresu uczyniono słowa: No One Left Behind, Building Community Capacity. Ten pojemny tytuł wydarzenia stworzył okazję do szerokiej gamy prezentacji plenarnych i warsztatów. Nie zabrakło przykładów dobrych praktyk w pracy ze społecznościami i grupami marginalizowanymi, opisów specjalistycznych interwencji i wyników badań, a także prezentacji innowacji w zakresie polityki i praktyki reakcji na przestępczość. Wśród prelegentów znalazły się osoby z wielu krajów, m.in. Irlandii, Rumunii, Gruzji, Ghany, USA, Japonii, Francji, Holandii, Czech, Niemiec, Anglii, Belgii, Szkocji, Portugalii, Słowenii, Finlandii, Szwecji, Nigerii, Sri Lanki, Korei Południowej i oczywiście Kanady.

Niestety po raz kolejny Polska nie była reprezentowana. Być może inaczej będzie na kolejnym kongresie, tym bardziej, że tym razem nie będzie daleko. Światowy Kongres Probacyjny wraca bowiem do Europy, a gospodarzem jego VI edycji będzie Holandia.

Zachęcamy do zapoznania się z programem zakończonego Kongresu.

źródło: Ioan Durnescu

Już same tematy prezentacji, jak i pojawiające się w mediach relacje z kongresu wskazują na wyraźny kierunek, w jakim podąża kuratela na świecie. Można go sprowadzić do wykorzystania wszystkich wypracowanych dotychczas narzędzi, w tym przede wszystkim zweryfikowanych naukowo metod, do pracy nad podniesieniem kompetencji społecznych podopiecznych. Wyłania się z tego rola służb probacyjnych już nie tylko nastawionych na kontrolę i egzekucję realizacji obowiązków probacyjnych, ale również na bezpośrednią pracę trenerską z osobami dozorowanymi. Powodzenie oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, czego efektem będzie obniżenie poziomu recydywy i obniżenie poziomów faktorów ryzyka powrotności do przestępstwa, związane jest ze zmianą postaw podopiecznych służb kuratorskich. To może dokonać się głównie w procesie dostarczenia nowych kompetencji. Nie wystarczy bowiem wiedzieć czego nie robić i jakie są konsekwencje popełnienia przestępstwa i naruszenia obowiązków. Potrzeba nauczenia się funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Choć wymaga to więcej czasu, przynosi trwalsze efekty, przez co docelowo bardziej opłaca się społeczeństwu.

Dr Brian Lovins (Prezes American Probation and Parole Association – APPA):

We need to change from “trail ‘em, nail ‘em, jail ‘em” and a compliance focus to building relationships and pathways for success. Rather than being referees enforcing rules, be coaches developing skills.