Zaproszenie na konferencję do Torunia

Zaproszenie na konferencję do Torunia

Krajowa Rada Kuratorów, jako organizator, zaprasza już 7 marca na konferencję naukową do Torunia pod przewodnim tytułem: Kuratorzy sądowi. Teraźniejszość i przyszłość. W poszukiwaniu rozwiązań. Konferencji patronuje Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z kolei partnerem jest Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST, a partnerami technicznymi ITM Poland S.A., producent i dostawca m.in. aplikacji BEZPIECZNY KURATOR oraz OrCom sp. j., producent i dostawca systemów informatycznych, w tym systemu Służba Kuratorska OrCom.NET, dedykowanego dla wsparcia pracy zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Miejscem tego jednodniowego wydarzenia będzie aula Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, przy ul. Fryderyka Chopina 12/18, a udział w niej jest odpłaty i wynosi 100 zł, tytułem opłaty konferencyjnej. Zgłoszenia do udziału należy kierować na adres e-mail: konferencjakrk2024@gmail.comMateriały promocyjne – plakat wydarzenia, program i dodatkowe informacje

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WORD / PDF


Wszystkie materiały zostały dostarczone przez organizatorów konferencji.