czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "dzieci"

dzieci

2806

W dniu wczorajszym zakończyła się, opisywana przez nas wcześniej 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Miasto Stołeczne Warszawa. Tematem przewodnim Konferencji była pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. „Jak przesłuchać dziecko z poszanowaniem jego praw”- to jeden z głównych tematów tegorocznej Konferencji, o czym mówił między innymi w wykładzie inaugurującym prof. Thomasa Lyona z USA, światowej sławy ekspert w dziedzinie przesłuchania małoletnich świadków ( więcej o metodach pracy profesora można przeczytać tutaj).
Konferencja jest niewątpliwie największym tego typu wydarzeniem w Polsce, poświęconym pomocy krzywdzonym dzieciom, skierowanym do profesjonalistów z różnych dziedzin, mających do czynienia z tego typu przypadkami w swojej pracy zawodowej. Uczestnikami dwudniowej konferencji byli m.in. pracownicy socjalni, policjanci, psycholodzy, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, lekarze, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji, badacze i wykładowcy akademiccy. W jej trakcie krajowi i zagraniczni eksperci przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Ponadto, zaprezentowane zostały projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.
W trakcie Konferencji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wręczył certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.
Więcej o konferencji możemy przeczytać również na stronach:
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Rzecznika Praw Dziecka,
Fundacji Dzieci Niczyje.

1993

W dniu 27 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego będąca uzupełnieniem wcześniej wprowadzonych zmian w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw. Od teraz, zgodnie z treścią art. 185d k.p.k.  istnieje bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Wcześniej przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach, często nazywanych „niebieskimi pokojami”,  było dobrą praktyką, każdorazowo uzależnioną od decyzji sądu.

Nad procesem powstania miejsc przesłuchań dzieci odpowiadającym nowym regulacjom prawnym czuwa Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Do tej pory 81 miejsc uzyskało certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Ich pełna lista znajduję się na stronie: www.dzieckoswiadek.fdn.pl

Więcej informacji o nowych przepisach na stronie internetowej Fundacji Dzieci Niczyje.