sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "konferencja"

konferencja

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje w ramach I Zlotu Katedr i Zakładów Prawa Karnego Wykonawczego Ogólnopolską konferencję naukową z okazji jubileuszu 25 lat od uchwalenia Kodeksu Karnego Wykonawczego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 września 2022r. w sali im. prof. Witolda Świdy (Budynek D, ul. Uniwersytecka 22-26, Wrocław). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wyczerpaniu limitu miejsc fomularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony. Każdemu uczestnikowi zostanie przygotowany certyfikat udziału w tym wydarzeniu naukowym.

Link do formularza rejestracyjnego:
https://forms.office.com/r/E1isqrU4zG

Poniżej plakat z programem wydarzenia.

Doświadczanie przemocy przez osoby starsze, ochrona osób starszych przed przemocą w porządku międzynarodowym i krajowym, potrzeby osób starszych, ich życie emocjonalne, problem stosowania przemocy przez osoby starsze, ale także problem nadużywania alkoholu/uzależnienia osób starszych, to niektóre z głównych wątków już XIII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Konferencja planowana jest w dniach 20-22 maja 2019 roku w Krakowie, a jednym z warunków udziału w niej jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wys. 350 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem uczestników w konferencji i zakwaterowaniem ponosi organizator. Kolejnym warunkiem jest wypełnienie i nadesłanie do 26 kwietnia br. ankiety zgłoszeniowej do organizatora konferencji na adres e-mail: katarzyna.michalska@parpa.pl O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę PARPA – tutaj.

Do wrocławskiej konferencji jubileuszowej pozostały już tylko trzy tygodnie. Przygotowania wkroczyły w decydującą fazę. Prelegenci rezerwują połączenia lotnicze i kolejowe, przygotowują konspekty wystąpień dla tłumaczy symultanicznych. Biuro konferencyjne rozpoczęło swoją pracę. Wszystko po to, by jedno z największych spotkań kuratorskich w ostatnich latach przebiegło na miarę oczekiwań. Pozostało już tylko ok. 50 miejsc z ponad 500 dostępnych. Wszystko wskazuje na to, że na sali będzie komplet. Warto pospieszyć się z decyzją i dołączyć do społeczności konferencyjnej. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu spotkać tylu ekspertów z kraju i ze świata. Co nas bardzo cieszy, zgłoszenia na konferencję napływają także z zagranicy.  Wśród odbiorców będą osoby z Anglii, Słowacji, Włoch.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do specjalnej strony wydarzenia www.konferencja.wroclaw.pl. Bilety dostępne są tutaj.

Na prośbę organizatorów zamieszczamy informację o konferencji pt. „Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku”, która odbędzie się w dniu 23 maja br. w godz. 10.00-17.00, w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Celem konferencji jest omówienie najważniejszych zmian jakie zaszły w polskiej policji od 1989 roku oraz nakreślenie obrazu specyfiki transformacji tej instytucji na tle innych państw w regionie. Naukowcy, eksperci, specjaliści i praktycy zajmujący się tematem bezpieczeństwa i porządku publicznego będą rozmawiać o aktualnych zmianach w organizacji i funkcjonowaniu organu ścigania w kontekście rozwiązań systemowych, reform i percepcji społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny, który jest dostępny pod linkiem: https://transformacjapolicjiwpolsce.evenea.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/kalendarium/co-z-ta-policja

W dniu 12 czerwca 2017 r.  w  Auli Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26) odbędzie się konferencja organizowana przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja i Akademię Ignatianum. Konferencja jest częścią kampanii społecznej, która realizowana jest  w okresie od  27.04.2017 r.  do 20.06.2017 r.  w celu podniesienia świadomości społecznej na temat praw i potrzeb dzieci, których rodzice są osadzeni w więzieniach. W krajach Unii Europejskiej, każdego dnia około 2,1 miliona dzieci jest oddzielonych od uwięzionych rodziców, w Polsce ponad 47  tysięcy. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z dramatycznego wpływu, jaki może mieć na dziecko fakt, iż jego rodzic jest więźniem. Dzieci, których rodzice odbywają karę więzienia, często napotykają na trudności społeczne, ekonomiczne i emocjonalne. Są one 2 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i 3 razy bardziej narażone na zachowania przestępcze. Dzieci osadzonych rodziców, to bez wątpienia ciche ofiary przestępstwa.

Kampanię społeczną „Nie moja wina, ale moja kara” honorowym patronatem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie oraz Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronatu medialnego udzieliły natomiast: Radio Kraków oraz Telewizja Kraków.

Więcej o kampanii można przeczytać na stronie: www.facebook.com/NIE-MOJA-WINA-ALE-MOJA-KARA-kampania-społeczna lub na stronie organizatora kampanii: www.probacja.org.

Program Konferencji:

godz. 10.00 – 10.20  Słów kilka tytułem wstępu od  organizatorów i partnerów, przywitanie gości.

godz. 10.20 – 10.40 Dr hab. Mariusz Sztuka (Uniwersytet Jagielloński) – Społeczne koszty uwięzienia. Aspekt rodziny.

godz. 10.40 – 11.00 Gen. Paweł Nasiłowski (Ministerstwo Sprawiedliwości) Rodzina w centrum dozoru elektronicznego.

godz. 11.00 – 11.20 Por. Anna Czajczyk ( Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie) – Działania readaptacyjne wobec matek i ojców pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego.

godz. 11.20 – 11.40 Ks. Mieczysław Puzewicz ( Rada Główna ds. Społecznej   Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości) Kara dla taty szansą na nowe więzi.

godz. 11.40 – 12.00 Ewelina Startek (Małopolskie Stowarzyszenie Probacja)Rodzic w więzieniu oczami dziecka.

godz. 12.00 – 12.40 Przerwa kawowa.

godz. 12.40 – 13.00 Claudia Vogg (Children of Prisoners Europe ) – Prawa dziecka w sytuacji osadzenia rodzica – dobre praktyki państw europejskich.

godz. 13.00 – 13.20 Dr Małgorzata Michell ( Uniwersytet Jagielloński) Pomiędzy tajemnicą a tabu. Podwójne życie dziecka osadzonego rodzica.

godz. 13.20 – 13.40 Dr Justyna Kusztal ( Uniwersytet Jagielloński) – Dziecko i jego dobro w systemie resocjalizacji.

godz. 13.40 – 14.00 Marina Hulia ( Szkoła demokratyczna w Brześciu) – Przez sztukę do więzi rodzinnych.

godz. 14.00 – 14.20 Iwona Surmaj (Dzieło Pomocy Ojca Pio) – Bezdomność jako problem wykluczenia społecznego osób osadzonych i ich rodzin.

godz. 14.20–14.40 Małopolskie Stowarzyszenie Probacja – podsumowanie kampanii społecznej; wnioski i rekomendacje.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – tel. 12 426 47 39 lub mailowo – konferencja.probacja@wp.pl w terminie do 5 czerwca br.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji kuratorów sądowych.

Od marginalizacji do inkluzji społecznej. Oblicza (po) nowoczesności – to tytuł tegorocznej IV edycji konferencji „Za kurtyną resocjalizacji”, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konferencję tradycyjnie poprzedzi debata z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, służby więziennej, służb probacyjnych, karnistów która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

Organizatorzy zapowiadają udział wielu znakomitych prelegentów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Ukrainy i Estonii.

Wszystkie informacje na temat konferencji i debaty dostępne są na stronie: http://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

 

W imieniu organizatorów III Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 07-08 kwietnia 2016 r., przedstawiam program toruńskich wydarzeń.

Uprzejmie informuję, że dnia 07 kwietnia 2016 r. o godzinie 20.00 w Klubie Szwejk na Rynku Staromiejskim 36, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników konferencji.

Jednocześnie informujemy, że w Pałacu Dąmbskich – siedzibie Teatru Muzycznego w Toruniu, przy ulicy Żeglarskiej 8, o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich. Organizatorami spotkania jest PO – MOST Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji.

Wszystkie informacje pozostają dostępne na stronie www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl.

Program debaty penitencjarnej w dniu 7 kwietnia 2016r. dostępny jest tutaj.

Program konferencji w dniu 8 kwietnia 2016r. dostępny jest tutaj.

Michał Szykut

W dniu 10 marca 2016 r. w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy” organizowana przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Kryminologicznej.

Organizatorzy chcą, aby obrady toczyły się wokół następujących kwestii:

1. Zasoby osobiste i społeczne – filary resocjalizacji, readaptacji i reintegracji;
2. Stygmatyzacja i destygmatyzacja w resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej;
3. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne programy resocjalizacyjne, readaptacyjne i reintegracyjne – dobre praktyki.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych zakresem problemowym konferencji oraz praktyków ─ pracowników instytucji resocjalizacyjnych, edukacyjnych, doradczych, pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Więcej informacji w komunikacie organizatorów dostępnym tutaj.

Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” pod Honorowym Patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia, Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab. Romana Drozdadnia 26.11.2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64 aula główna 414

Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym Międzynarodową Kampanię 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć zainicjowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Początek Kampanii to 25 listopada i jest to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, natomiast jego zakończenie przypada na 10 grudnia, czyli Dzień Praw Człowieka.
W konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską, Miasto Słupsk i Sąd Okręgowy w Słupsku uczestniczyć będą m.in przedstawiciele wszystkich instytucji uprawnionych do wszczynania procedury niebieskiej karty, a także sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb społecznych, Policji, Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób doznających przemocy, jak i pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Problematyka przemocy ma charakter interdyscyplinarny, stąd też poza sesją plenarną konferencji będą odbywały się debaty w równoległych panelach:
-Charakterystyka zjawiska przemocy domowej: ujęcie psycho – socjo – pedagogiczne,
-Zjawisko przemocy w prawie: osoby doznającej przemocy i perspektywa sprawcy,
-Konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem przemocy,
-Profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja: ograniczenia i możliwości systemowe, proceduralne i metodyczne.

Celem konferencji jest możliwie dogłębna analiza zjawiska przemocy w różnych kontekstach jej występowania. Głównym założeniem debat jest multidyscyplinarny dyskurs o zjawisku przemocy z perspektywy badań naukowych z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii i socjologii. Poza tym szczególnie istotne będzie podjęcie próby wypracowania przestrzeni przenikalności najnowszych trendów badawczych, teoretycznych z praktycznymi w zakresie prewencyjnym, interwencyjnym, terapeutycznym. Konferencja będzie również służyła podjęciu dyskusji nad rolą środowiska lokalnego i akademickiego w profilaktyce przemocy, a także integracji i pogłębianiu kooperacji przedstawicieli różnych środowisk podejmujących działalność w tym zakresie.
Zaplanowane jest wydanie monografii zawierającej (po pozytywnej recenzji naukowej) artykuły naukowe referowane podczas konferencji.
Partnerami wydarzenia są m.in. Krajowa Rada Kuratorów, Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, Fundacja PROBARE.
Komitet Naukowy:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Akademia Pomorska)
prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (WSNS Pedagogium)
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr. hab., prof. UW Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. SWPS Jacek Kurzępa (Uniwersytet SWPS)
dr. hab., prof. AP Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)
dr Barbara Adamczyk (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Danuta Apanel (Akademia Pomorska)
dr Anna Babicka – Wirkus (Akademia Pomorska)
dr Paweł Kozłowski (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
doc. dr Jadwiga Królikowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Wirkus (Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku)
Komitet Organizacyjny:
prof. zw. dr hab. Iryna Surina (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej)
SSO Dariusz Ziniewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku)
mgr Jolanta Szachnowska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Zapobiegania Problemom Alkoholowym)
Krzysztof Gierszyński (Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku)
dr Anna Babicka – Wirkus
dr Grażyna Durka
dr Paweł Kozłowski
dr Ewa Piotrów
dr Andrzej Piotrowski
dr Łukasz Wirkus
dr Sebastian Zdończyk
Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia na adres: koz.pawel@gmail.com lub wirkus.l@gmail.com do dnia 08.11.2015 r. oraz dokonanie wpłaty 250,00 zł, która obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz publikację – po pozytywnej recenzji. Numer konta konferencji: 62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 subkonto 249 – 504 z dopiskiem „Przemoc w rodzinie”.
Warunkiem biernego, bezpłatnego udziału jest nadesłanie zgłoszenia na jeden z w/w adresów e – mailowych z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. KARTA UCZESTNICTWA konferencja 26.11.2015
Szczegółowy program konferencji i sesji panelowych podany zostanie w kolejnym komunikacie po 08.11.2015 r. na stronie www.przemocwrodzinie.apsl.edu.pl
Kontakt
Paweł Kozłowski (koz.pawel@gmail.com, kom. 698 675 025)
Łukasz Wirkus (wirkus.l@gmail.com, kom. 602 767 841)

KOMUNIKAT KONFERENCJA SŁUPSK 26.11.2015

Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2015r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w Budynku D odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom prawa rodzinnego i nowym wyzwaniom, jakie będą wynikały z korzystania z zasady dobra dziecka w zmieniających się warunkach ustawowych, a także w zmianach społecznych i ekonomicznych naszego kraju. Konferencja ma na celu wywołanie rozmowy sędziów i adwokatów o ochronie dobra dziecka w trudnych sprawach rodzinnych.
Jak zaznaczają organizatorzy, konferencja jest zorganizowana w formie moderowanych dyskusji przedstawicieli Palestry i sądów oraz innych specjalistów biorących udział w postępowaniach rodzinnych.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można tutaj i tutaj.