Konferencja: „Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne...

Konferencja: „Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawodów biorących udział w postępowaniu sądowym”

Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2015r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 22/26, w Budynku D odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom prawa rodzinnego i nowym wyzwaniom, jakie będą wynikały z korzystania z zasady dobra dziecka w zmieniających się warunkach ustawowych, a także w zmianach społecznych i ekonomicznych naszego kraju. Konferencja ma na celu wywołanie rozmowy sędziów i adwokatów o ochronie dobra dziecka w trudnych sprawach rodzinnych.
Jak zaznaczają organizatorzy, konferencja jest zorganizowana w formie moderowanych dyskusji przedstawicieli Palestry i sądów oraz innych specjalistów biorących udział w postępowaniach rodzinnych.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można tutaj i tutaj.