wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Kuratorzy sądowi służbie zdrowia"

Kuratorzy sądowi służbie zdrowia

Komunikat Krajowej Rady Kuratorów z 5 czerwca 2020 roku:

Z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów, w porozumieniu z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, od 20 kwietnia 2020 roku prowadzona była akcja „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”, polegająca na zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla potrzeb pracowników służby zdrowia, którzy podczas pełnienia codziennych obowiązków zawodowych – ratując życie i zdrowie innych osób, są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jego konsekwencje. Także te w postaci ciężkiej choroby, czy nawet śmierci. Dzięki wpłatom 217 osób dokonanym z potrzeby serca, zrozumienia dla trudnej sytuacji innych, przy poszanowaniu zasady solidaryzmu społecznego, kuratorzy sądowi po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć.

Ukoronowaniem przeprowadzonej zbiórki było podpisanie 4 czerwca 2020 roku, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, umowy darowizny pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Martuszewicza i Okręgową Radą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych reprezentowaną przez Przewodniczącą Annę Dudzińską i Skarbnika Helenę Falkowską.
Umowa podpisana została w obecności i przy udziale Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery jako ustawowego reprezentanta kuratorów sądowych, który w ich imieniu przekazał zebraną kwotę 17 053,99 złotych.

W związku z tym Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych, przekazała na ręce Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów list z podziękowaniami za udzielone wsparcie i przekazanie środków finansowych na potrzeby pracowników służby zdrowia. Poinformowała też, że środki te zostaną niezwłocznie wykorzystane na zakup 2 500 fartuchów ochronnych, które już zostały zamówione (zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże, szczególnie w mniejszych ośrodkach, czy placówkach takich jak domy pomocy społecznej).

Podczas spotkania, jego uczestnicy zwrócili uwagę na analogie uwidaczniające się pomiędzy pielęgniarkami i kuratorami sądowymi w zakresie specyfiki pracy, usytuowania w strukturze jednostek organizacyjnych, bezpośrednich kontaktów z osobami wymagającymi pomocy, także w ich środowisku. Zadeklarowali także gotowość do dalszej współpracy. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, a Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” zostali oprowadzeni po siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Żelazna 59/VII. W siedzibie mieszczą się między innymi sala konferencyjna, dział szkoleń, pomieszczenia sądu dyscyplinarnego I instancji. Bardzo ważnym miejscem jest izba historyczna, w której znajdują się cenne pamiątki związane z zawodem pielęgniarki i położnej, którego rodowód sięga roku 1860.

Przekazując relację z tego wydarzenia, jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować i przekazać wyrazy szacunku oraz uznania, przede wszystkim tym 217 kuratorom zawodowym, którzy wsparli akcję Krajowej Rady Kuratorów. Bez was Koleżanki i Koledzy pomoc nie byłoby możliwa. Pragniemy gorąco podziękować Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a przede wszystkim jej Prezesowi Andrzejowi Martuszewiczowi i Wiceprezesowi Adamowi Syldatkowi (zarazem Delegatowi do Krajowej Rady Kuratorów okręgu koszalińskiego), którzy w największym stopniu byli zaangażowani w obsługę finansową i formalną tego przedsięwzięcia.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Koleżanki Ani Kamińskiej i jej współpracowników z portalu kuratorzy.pl, Kolegi Grzegorza Miśty i redakcji portalu kurator.info oraz tych osób, które informacje o akcji zorganizowanej przez naczelny organ samorządu kuratorskiego przekazały na portalach społecznościowych, tym samym przyczyniając się do jej rozpropagowania w środowisku i wspierając ją.

Jesteśmy przekonani, że było warto – przede wszystkim dla satysfakcji z pomocy niesionej drugiemu człowiekowi i czynienia dobra, ale także dla wizerunku naszej grupy zawodowej.

Grzegorz Kozera, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów