Finał akcji KRK i Fundacji Probare. Kuratorzy sądowi przekazali środki na potrzeby...

Finał akcji KRK i Fundacji Probare. Kuratorzy sądowi przekazali środki na potrzeby ochrony zdrowia

Komunikat Krajowej Rady Kuratorów z 5 czerwca 2020 roku:

Z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów, w porozumieniu z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, od 20 kwietnia 2020 roku prowadzona była akcja „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”, polegająca na zbiórce pieniędzy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla potrzeb pracowników służby zdrowia, którzy podczas pełnienia codziennych obowiązków zawodowych – ratując życie i zdrowie innych osób, są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jego konsekwencje. Także te w postaci ciężkiej choroby, czy nawet śmierci. Dzięki wpłatom 217 osób dokonanym z potrzeby serca, zrozumienia dla trudnej sytuacji innych, przy poszanowaniu zasady solidaryzmu społecznego, kuratorzy sądowi po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć.

Ukoronowaniem przeprowadzonej zbiórki było podpisanie 4 czerwca 2020 roku, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, umowy darowizny pomiędzy Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” reprezentowaną przez Prezesa Andrzeja Martuszewicza i Okręgową Radą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych reprezentowaną przez Przewodniczącą Annę Dudzińską i Skarbnika Helenę Falkowską.
Umowa podpisana została w obecności i przy udziale Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery jako ustawowego reprezentanta kuratorów sądowych, który w ich imieniu przekazał zebraną kwotę 17 053,99 złotych.

W związku z tym Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych, przekazała na