czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "mnożniki kuratorskie"

mnożniki kuratorskie

Trwa proces legislacyjny w zakresie rozwiązań prawnych, których celem ma być podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich.

W uzasadnieniu projektodawca odnosi się do porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, zgodnie z którym kwota wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części 15 „Sądy powszechne”, na podwyższenie wynagrodzeń urzędników sądowych, asystentów sędziego, sądowych specjalistów OZSS oraz pozostałych pracowników sądów (obsługa) w wysokości 5% zostanie podzielona pomiędzy ww. pracowników sądów kwotowo, w równej wysokości, na poziomie ok. 200 zł brutto na jeden etat. Ustalono, że zwiększenie wynagrodzeń będzie dotyczyć również kuratorów zawodowych z zachowaniem różnic wynikających z odmiennego systemu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Aktualnie projekt stosownego rozporządzenia jest w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Do przedstawienia swoich uwag w ramach konsultacji publicznych zaproszono m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez ten podmiot stanowisko: uwagi OZZKS