sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "MOW"

MOW

2653

System, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji – przeczytać możemy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zwraca również uwagę na to, że system, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje skutecznej resocjalizacji. Ponad 30 proc. spośród byłych wychowanków ośrodków, których los zbadała NIK (próbą objęto 418 byłych wychowanków z 14 skontrolowanych MOW), weszło w konflikt z prawem. A wraz z upływem lat liczba osób ponownie wchodzących w konflikt z prawem rośnie.

W raporcie omówiono między innymi następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie MOW do realizacji zadań, w tym zapewnienie wychowankom warunków bezpieczeństwa i poszanowania godności,
  • Realizacja przez MOW zadań resocjalizacyjnych,
  • Działania nadzorcze wspomagające skuteczność resocjalizacji,
  • Monitoring procesu resocjalizacji wychowanków MOW,
  • Metodyka kontroli i informacje dodatkowe,
  • Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych,
  • Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności,
  • Ekspertyza „Systemy resocjalizacji nieletnich w wybranych krajach  Europy i Stanach Zjednoczonych”.

Raport dostępny jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli lub tutaj.