sobota, 24 lutego, 2024
Tags Posts tagged with "przemoc"

przemoc

1684

We Wrocławiu trwa VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka”. Portal kurator.info po raz kolejny został partnerem akcji.

Tegoroczne hasło Kampanii brzmi: Policz do 10. Żyj bez przemocy! Skąd wzięła się ta nazwa?

Wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wiosną bieżącego roku realizował projekt pod nazwą Zgłoś przemoc!, którego uczestnikami byli studenci trzeciego roku kierunku Praca Socjalna Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Impulsem do realizacji projektu był okres pandemii i doniesienia medialne o zwiększonej liczbie przypadków występowania przemocy. 

Studenci poruszeni faktem, iż w czasie pandemii przemoc niemalże dosłownie została zamknięta w czterech ścianach, podjęli trud stworzenia projektów materiałów informacyjno – edukacyjnych mających uwrażliwić społeczność lokalną na zagadnienie przemocy w rodzinie. W ramach inicjatywy Zgłoś przemoc! studenci przygotowali projekty broszur, poradników, ulotek i plakatów mających zwrócić uwagę na problem przemocy w rodzinie. Studenci przygotowali swoje materiały na podstawie informacji i materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny, dostępnej literatury oraz dostępnych danych kontaktowanych do organizacji i instytucji działających na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. 

Podczas realizacji projektu materiały były publikowane na Facebooku, stronie Kampanii „Biała Wstążka”, gdzie zaprosiliśmy internautów do wskazania, które z przygotowanych prac studentów przemawiają do Państwa najbardziej. Spośród nich największym zainteresowaniem cieszył się Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa oraz ulotka Policz do 10.

I to właśnie ulotka Policz do 10 stała się inspiracją do tegorocznego hasła wrocławskiej Białej Wstążki: Policz do 10. Żyj bez przemocy!. Poniżej prezentujemy Państwu przesłanie naszego hasła, które chcemy, by usłyszały osoby stosujące przemoc, świadkowie przemocy oraz osoby jej doświadczające. 

VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” swym hasłem nawołuje: Policz do 10. Żyj bez przemocy! Hasło to ma być skierowanie szczególnie do osób prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzące osoby im najbliższe. Ma nakłonić do refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Do zatrzymania się i poszukania pomocy, zanim będzie za późno. Chcemy również, by usłyszeli nas świadkowie przemocy. Chcemy, by wiedzieli jak ważna jest ich reakcja, jak istotne jest poczucie, że wobec nieszczęścia innych nie można pozostać obojętnym. Wreszcie chcemy, by usłyszały nas osoby doświadczające przemocy, by dostrzegły, że nie są same, że jesteśmy my – wszyscy wokół nich, gotowi do wsparcia i pomocy. Chcemy, by łatwym się stało do uwierzenia to, że przemoc można przerwać, że można się od niej uwolnić.

Zdarza się, że częściej niż innym towarzyszą Ci zachowania agresywne, nie panujesz nad swoimi emocjami, nie pomagasz najbliższym, choć wiesz, że są od Ciebie zależni? 
Policz do 10 – zatrzymaj się, powstrzymaj agresję lub bierność wobec potrzeb bliskich, pomyśl o konsekwencjach. Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się czy zdarza się, że: 
1. Rozwiązujesz konflikty  i wywierasz wpływ przy użyciu siły. 
2. Masz słabą samokontrolę zachowań agresywnych.
3. Popychasz, uderzasz, szarpiesz. 
4. Obrzucasz obelgami, wyzwiskami. 
5. Zmuszasz do zachowań, które poniżają innych. 
6. Wyśmiewasz drugiego w obecności innych. 
7. Przywłaszczasz bądź niszczysz nie swoje rzeczy. 
8. Zaniedbujesz osoby chore, wymagające opieki. 
9. Zabraniasz najbliższym kontaktów społecznych. 
10. Ciągle kontrolujesz bliskie osoby.
Jeżeli tak, istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc – poproś o pomoc, zmień swoje zachowania.

Od 2015 r. towarzyszy nam Dekalog prawdziwego mężczyzny: 10 zasad, które prezentuje prawdziwy mężczyzna w życiu codziennym. Prawdziwy mężczyzna sprzeciwia się przemocy, więc jeżeli jeszcze nie wprowadziłeś tych zasad do swojego życia – nie zwlekaj, to jest ten moment. 

Jesteś świadkiem przemocy? PAMIĘTAJ: lepiej zareagować 10 razy i nie potwierdzić, że coś złego się dzieje, niż nie zareagować i pominąć ten jeden raz, który może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia osoby doznającej przemocy!  
1. Usłysz.  
2. Zobacz.  
3. Reaguj.  
4. Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy, powiedz, że jesteś gotowy pomóc.  
5. Zaproponuj gotowość do działania w sytuacji eskalacji przemocy. 6. Zapoznaj się z możliwościami udzielenia pomocy.  
7. Poznaj adresy i dane kontaktowe do instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  
8. Wskaż członkom rodziny nazwy, adresy i kontakt do instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  
9. Porozmawiaj z osobą, która stosuje przemoc, powiedz jej, że słyszysz i tego nie akceptujesz.  
10. Zgłoś odpowiednim służbom.

Doświadczasz przemocy? Przemoc nie musi trwać, pamiętaj: 
1.  Nikt nie ma prawa traktować Cię źle. 
2. Fakt, że doświadczasz przemocy nie jest Twoją winą. 
3. Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca. 
4. Nie musisz się wstydzić prosić o pomoc. 
5. Nie jesteś z tym sama/sam, jest wielu ludzi gotowych do pomocy i wsparcia. 
6. Osobie doświadczającej przemocy przysługują uprawnienia i prawne rozwiązania do tego, by przerwać przemoc. 
7. Miej przygotowany swój plan awaryjny. 
8. W razie zagrożenia dzwoń na nr alarmowy 112. 
9. Masz wpływ na swoje życie. 
10. PAMIĘTAJ MASZ MOC.

O historii Kampanii „Biała Wstążka”:

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata, w tym również w Polsce.

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. Wśród nich była wrocławianka Pani Barbara Klucznik-Widajewicz. Zamachowiec popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety, poprzez to, że się kształcą, są aktywne w życiu społecznym zagrażają porządkowi świata. Uważał, że ruchy feministyczne zrujnowały jego życie, obwiniał kobiety za to, że nie ukończył studiów technicznych ponieważ kobiety zajęły jego miejsce na uczelni. W 1991 r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki. W ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało wówczas, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami i będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Wrocławska „Biała Wstążka”:

Od 2015 r., cyklicznie, w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizuje wrocławską kampanię „Biała wstążka”. Od 2019 r. Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka.
„Biała Wstążka” ma też swoich ambasadorów wśród znanych wrocławian. Do ich grona zaliczają się między innymi Pan prof. dr hab. Jan Miodek – polski językoznawca, Pan Błażej Michalski – aktor, Pan Piotr Celeban – zawodnik piłkarskiego klubu WKS Śląsk Wrocław, Pan Jakub Kamiński – grafik, autor plakatów i ilustracji, Pan Andrzej Gliniak – spiker wrocławskiego klubu WKS Śląsk Wrocław, Pan Marcin Rosiński – redaktor i dziennikarz, Pan Paweł Rańda – wicemistrz olimpijski i wrocławski radny, Pan Mariusz Jędra – wrocławski sztangista, medalista mistrzostw świata i olimpijczyk, Pan Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu, i wielu innych znakomitych wrocławian. Wrocławską „Białą Wstążkę” w 2018 r. poparła również Anna Wyszkoni, znana z wielu przebojów polska wokalistka.

Przy realizacji wszystkich edycji Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Prokuratury, sądów, zespołów
kuratorskiej służby sądowej, organizacji pozarządowych, Wrocławskiego Centrum Zdrowia, Komisji Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych.

Od 2015 r. ma u boku partnerów, którzy z ogromnym zaangażowaniem podejmują aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na przestrzeni 6 lat Partnerami Kampanii są lub byli między innymi, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytut Socjologii, Wrocławski Klub Sportowy WKS Śląsk Wrocław, Miasto Wrocław, Fundacja Non Licet, Świetlica środowiskowa „Źródełko”, Stowarzyszenie INTRO, Stowarzyszenie Kuratorów Frontis, portal kurator.info, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wrocławskie placówki światowe. W roku bieżącym do grona partnerów kampanii dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.

Powody, dla których zainicjowano przeprowadzenie wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy, to przeciwdziałanie każdej formie przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków
m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z występowaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w
obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej oraz promowanie wartości rodzinnych.

IV Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka”.

Rok 2020 to trudny rok, odmienny od tych, które do tej pory przeżyliśmy. Realizacja tegorocznej kampanii „Biała Wstążka” będzie również odmienna od pięciu poprzednich. Odmienność ta polega głównie na tym, że z uwagi na pandemię, nie spotkamy się osobiście, by mówić o przemocy,
poddawać debatom trudne do rozwiązania zagadnienia, rozdawać na wrocławskim Rynku białe wstążeczki. Tegoroczna kampania przenosi się do Internetu i lokalnych mediów. To tutaj będziemy rozmawiać, to tutaj będziemy przekazywać sobie wzajemnie symbol kampanii – białą wstążeczkę, to tutaj będziemy prezentować artykuły, rozprawki, filmy, które mają na celu zwrócenie uwagi na powagę problemu, jakim jest przemoc.

Kampania ma swoją stronę na Facebooku @bialawstazkawroclaw, gdzie w zakładce „Albumy” można zapoznać się ze wszystkimi działaniami realizowanymi w okresie pięciu kampanii, a także z działaniami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanymi w okresach pomiędzy poszczególnymi edycjami kampanii. Te inicjatywy są równie istotne jak sama kampania ponieważ o problemie przemocy należy mówić bez przerwy.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji! Na stronie na facebooku znajdą się wszelkie informacje o planowanych działaniach, a także tam właśnie będzie można w nich uczestniczyć. Wraz z rozpoczęciem kampanii będzie można pobrać nakładkę z białą wstążeczką na zdjęcie profilowe – tak rozpocznie się internetowy event „Białej Wstążki”, który zastąpi coroczną akcję rozdawania białych wstążeczek na wrocławskim Rynku. Wydarzenie to inauguruje VI Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” 2020 – Policz do 10. Żyj bez przemocy!

Opracowanie: Izabela Pawłowska, Przewodnicząca Wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziłania Przemocy

Zdjęcie tytułowe pochodzi z serwisu wroclaw.pl i przedstawia mural, który został odsłonięty z okazji tegorocznej Kampannii Białej Wstążki.

4998

Uchwalona przez Sejm RP 30. kwietnia. Przyjęta 6. maja przez Senat RP bez poprawek. Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19. maja. I wreszcie ogłoszona 29. maja w Dzienniku Ustaw. O czym mowa? Tak, o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą antyprzemocową.

Jej celem – jak można wyczytać w uzasadnieniu do projektu – jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby ją stosującej, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Nowe przepisy oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego (m.in. odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia), wprowadzają również zmiany do takich ustaw, jak Kodeks wykroczeń, ustawa o Policji, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

I tak, zupełnie nowym instrumentem mającym służyć bardziej skutecznej ochronie osoby dotkniętej przemocą jest nadanie Policji, a także Żandarmerii Wojskowej (w zakresie jej właściwości rzeczowej) uprawnień do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Co istotne, taki nakaz lub zakaz będzie wydawany w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia domowników. Ponadto będzie on natychmiast wykonalny, będzie obowiązywał 14 dni, a dodatkowo nakaz i zakaz będą mogły być stosowane łącznie. W praktyce to też oznacza, że Policja będzie mogła wydać taki nakaz i/lub zakaz np. podczas podjętej interwencji we wspólnie zajmowanym mieszkaniu. Nieobecność osoby stosującej przemoc nie będzie tutaj przeszkodą to wydania tych środków podczas wykonywania czynności przez Policję. Policja (lub Żandarmeria Wojskowa), w myśl nowych przepisów, będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji i zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie, w przypadku niestosowania się do nich. Poza tym w takiej sytuacji osoba stosująca przemoc narazi się na odpowiedzialność w trybie przyspieszonym z Kodeksu wykroczeń w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wprowadzone zmiany zakładają także, że osoba dotknięta przemocą lub jej przedstawiciel ustawowy skorzysta z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc. Taki wniosek będzie można złożyć na urzędowym formularzu, przy czym samodzielne sporządzenie wniosku z pominięciem urzędowego formularza nie będzie wywoływać żadnych negatywnych skutków.

Vacatio legis, jakie określił ustawodawca, to okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, lecz jak donosi np. Polska Agencja Prasowa, mogą pojawić się jeszcze przepisy nowelizujące tę ustawę m.in. w zakresie skrócenia tego okresu.

Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych krajach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy obowiązuje już ponad 20 lat. Podobne rozwiązanie wprowadzono również w Czechach, jak podaje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Doświadczanie przemocy przez osoby starsze, ochrona osób starszych przed przemocą w porządku międzynarodowym i krajowym, potrzeby osób starszych, ich życie emocjonalne, problem stosowania przemocy przez osoby starsze, ale także problem nadużywania alkoholu/uzależnienia osób starszych, to niektóre z głównych wątków już XIII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Konferencja planowana jest w dniach 20-22 maja 2019 roku w Krakowie, a jednym z warunków udziału w niej jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wys. 350 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem uczestników w konferencji i zakwaterowaniem ponosi organizator. Kolejnym warunkiem jest wypełnienie i nadesłanie do 26 kwietnia br. ankiety zgłoszeniowej do organizatora konferencji na adres e-mail: katarzyna.michalska@parpa.pl O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę PARPA – tutaj.

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja nowelizacji zakłada wprowadzenie nowego typu kwalifikowanego tego przestępstwa i karę – nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności dla sprawcy, który działa na szkodę małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny albo gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem.

Zdaniem Rzecznika obowiązujący stan prawny nie daje wystarczających narzędzi dla ograniczenia przestępczości i ochrony społeczeństwa, w szczególności dzieci i osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

Tekst wystąpienia rzecznika do Ministra Sprawiedliwości dostępny jest tutaj.