Rzecznik Praw Dziecka apeluje o wyższe kary za przemoc wobec dzieci

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o wyższe kary za przemoc wobec dzieci

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja nowelizacji zakłada wprowadzenie nowego typu kwalifikowanego tego przestępstwa i karę – nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności dla sprawcy, który działa na szkodę małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny albo gdy sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem.

Zdaniem Rzecznika obowiązujący stan prawny nie daje wystarczających narzędzi dla ograniczenia przestępczości i ochrony społeczeństwa, w szczególności dzieci i osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

Tekst wystąpienia rzecznika do Ministra Sprawiedliwości dostępny jest tutaj.