sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "recydywa"

recydywa

W dniach 15-17 listopada br. w Krynicy – Zdrój już po raz trzeci odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Uczestniczyło w niej blisko stu słuchaczy i prelegentów, w tym przedstawiciele świata nauki, sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, a także goście ze Słowacji.

Tegoroczna konferencja kładła szczególny akcent na zagadnienie wsparcia readaptacyjnego w prewencji wykluczenia i recydywy.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Burmistrz Krynicy – Zdrój, dr Dariusz Reśko, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniew Krupa oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk. Włodzimierz Więckowski. Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in.:  prof. zw. dr hab. Stefan Lelental – Uniwersytet Łódzki, dr hab. prof. UJ Barbara Stańdo – Kawecka, dr hab. prof. UP w Krakowie Barbara Nowak, Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Krynickie wydarzenie po raz kolejny okazało się doskonałą okazją do spotkania praktyków i teoretyków. Merytoryczne dyskusje przenosiły się poza salę obrad plenarnych. Kameralność obiektu, doskonała organizacja (brawa należą się tu przede wszystkim inicjatorowi przedsięwzięcia – Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu p. Krzysztofowi Jasińskiemu oraz grupie nowosądeckich kuratorów zawodowych), dobór prelegentów – wszystko to sprzyjało budowaniu atmosfery przyjaznej wymiany poglądów oraz podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych. Krynicka konferencja buduje mosty międzyinstytucjonalne, przyczynia się do poprawy jakość współpracy poszczególnych organów, służb organizacji i instytucji. nawiązane relacje owocują konkretnymi projektami (m.in. portal codalej.info, wizyty studyjne, narzędzia w specjalizacjach). Konferencja jest przestrzenią integracji środowisk. Każdy, kto wraca do Krynicy na tę konferencję czuje się jak w domu. Nic dziwnego, że z roku na rok rezerwacje miejsc kończą się coraz wcześniej.

Gratulujemy organizatorom stworzenia wydarzenia, które w szybkim tempie staje się rozpoznawalną marką na mapie konferencyjnej. Tym bardziej docenić należy fakt, że jest to inicjatywa kuratorska, która w należny sposób eksponuje rolę kuratorów sądowych w procesie readaptacji i resocjalizacji skazanych.

Z niecierpliwością czekamy na datę przyszłorocznej – 4. edycji krynickiej konferencji.

Poniżej materiał filmowy oraz fotorelacja z konferencji.

This slideshow requires JavaScript.

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się interesująca publikacja pt. „Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości” autorstwa dr Renaty Szczepanik. Zachęcamy do zapoznania się z opisem książki bezpośrednio na stronie wydawnictwa (tutaj).

Spis treści dostępny tutaj.

Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z:
• Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu
• Polskim Towarzystwie Penitencjarnym – Kołem Terenowzm we Wrocławiu
• Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych FRONTIS
• Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej
zaprasza do udziału w V Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa, które odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.
Tegoroczne Seminarium jest kontynuacją podejmowanych w ostatnich kilku latach cyklu interdyscyplinarnych dyskursów z zakresu resocjalizacji i penitencjarystki, odbywających się dotychczas pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.
Organizowane przez nas seminaria mają charakter środowiskowy i są swego rodzaju interaktywnym spotkaniem trzech światów: nauki (teorii) – praktyki – człowieka. Przyjęta konwencja zachęca ponadto do interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowaną problematykę, która rozpatrywana jest z kilku perspektyw naukowych m.in. prawa, kryminologii, psychologii, socjologii i pedagogiki. W trakcie seminariów swoje stanowiska prezentują wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich, przedstawiciele służby więziennej różnych szczebli, kuratorzy sądowi, mediatorzy, działacze organizacji pozarządowych wspierający proces resocjalizacji skazanych oraz beneficjenci wszelkiego typu oddziaływań resocjalizacyjnych. W tej naukowej debacie, jako słuchacze, uczestniczą również studenci i doktoranci z dolnośląskich ośrodków akademickich, a przede wszystkim praktycy zainteresowani problematyką resocjalizacji i penitencjarystyki.
Przedmiotem dyskusji, w ramach kolejnego – piątego – Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, chcemy uczynić zagadnienie uwarunkowań recydywy przestępczej. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad prewencją recydywy przestępczej i spróbować poszukać odpowiedzi na pytania: Dlaczego człowiek który odbył karę pozbawienia wolności podejmuje ponownie działalność przestępczą? oraz Jak zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych przestępczo?

o szczegółach seminarium można przeczytać w wyróżnionym pliku komunikat .

informacje na temat poprzednich edycji seminarium można znaleźć tutaj:

I sem. 2008r. II.seminarium 2009r.  III. seminarium 2010r.

IV.seminarium .2011r..1-1IV.seminarium 2011r. 2-2