sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Sędzia"

Sędzia

2700

Na stronach internetowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich ukazała się informacja o nowej publikacji pt: Równe traktowanie uczestników postępowań, pod redakcją Doroty Pudzianowskiej i Jarosława Jagury. Jej celem, jak podkreślają autorzy, jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzebny osób należących do grup narażonych na dyskryminację. I choć opracowane dedykowane jest głównie sędziom i prokuratorom, to zawarte w nim treści mogą stać się pomocne dla wszystkich zawodów związanych z szeroko pojętym postępowaniem sądowym.
Przewodnik podzielony jest na sześć sekcji tematycznych dotyczących traktowania podczas postępowań osób ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, rasę, pochodzenie narodowo – etniczne oraz wyznanie, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wykluczenie społeczne i ubóstwo.
Opracowanie dostępne jest tutaj.