środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "sekretariat"

sekretariat

2146

W dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł pod tytułem: Prawnicy apelują o fundusze na sekretariaty dla kuratorów. Autor tekstu przypomina, że przez 13 lat kuratorzy sądowi zabiegają o przepisy, które zobowiązałyby prezesów sądów do utworzenia sekretariatów dla ich obsługi. Dziś na 540 zespołów kuratorskich jedynie 323 posiadają pełnoetatową obsługę biurową, przy czym tylko dla części tych zespołów utworzone zostały sekretariaty.

W wersji elektronicznej całość tekstu jest dostępna tutaj (po opłaceniu abonamentu). Artykuł jest również dostępny w wersji papierowej dziennika na stronie B11.

Zachęcamy do lektury.

 

2099

W dniu 8 lipca Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 3409 i 3513). Zgłoszono dwie poprawki. Pierwsza dotyczy utworzenia odrębnych sekretariatów dla każdego zespołu kuratorskiej służby sądowej (niezależnie od liczby zatrudnionych w nim kuratorów zawodowych), funkcjonujących na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych z zastrzeżeniem podległości nadzorowi kierownika zespołu. Druga poprawka określa termin wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2016r. Komisja wniosła o przyjęcie poprawek. (źródło: www.sejm.gov.pl)

W trakcie prac w komisji wszyscy uczestnicy uznali, że obligatoryjne sekretariaty są niezbędne dla zapewnienia warunków do profesjonalnego wykonywania zadań zwłaszcza w obliczu prognozowanego wzrostu kar nieizolacyjnych. Jedyną wątpliwość budzą koszty tego rozwiązania. Stenogram z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 8 lipca br: www.orka.sejm.gov.pl

W dniu 9 lipca odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

W dniu 15 lipca Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP wniosła o dokonanie poprawki polegającej na tym, że obligatoryjność utworzenia sekretariatu zkss warunkowana ma być liczbą etatów kuratorskich (powyżej 10). W trakcie posiedzenia senatu w dniu 23 lipca jeden z senatorów złożył wniosek formalny o odrzucenie poprawki i przyjęcie ustawy w kształcie uchwalonym przez Sejm RP. Ze stenogramem posiedzenia można się zapoznać tutaj (Druk 976A).

Głosowanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2015r.

O zasadach przebiegu procesu ustawodawczego można przeczytać tutaj.