wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-Most"

Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-Most

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę z Torunia realizuje w 2017 r. projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Torunia, w ramach którego ponad 100 profesjonalistów z różnych dziedzin szeroko pojętej sfery polityki społecznej, podnosiło swoją wiedzę na temat problematyki związanej z syndromem FASD.

Uczestnicy projektu najpierw mogli skorzystać z warsztatu wstępnego, a następnie w trzech blokach warsztatów pogłębionych poświęconych różnym aspektom syndromu FASD. Warsztaty prowadzili nasi rodzimi eksperci problematyki: pan dr Krzysztof Liszcz, koncentrując się na zdrowotnych aspektach problematyki oraz pani Katarzyna Kałamajska – Liszcz skoncentrowana na sferze edukacyjnej dzieci dotkniętych syndromem FASD. Trzeci blok poświęcony sferze przywiązania i jego zaburzeniom wynikającym z syndromu FASD, poprowadziła pani dr Teresa Jadczak – Szumiło z Żywca.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość skorzystania z 64 godzin intensywnych szkoleń, w niewielkich warsztatowych grupach. Chętni uczestnicy projektu podjęli się realizacji własnych mikroprojektów w ramach tzw. „pracy domowej”, stając się dzięki temu ambasadorami problematyki FASD w swoich środowiskach.

Wyłoniony spośród uczestników projektu zespół chętnych osób pochylił się nad zredagowaniem haseł do Alfabetu FASD, hasłowo przedstawiającego problematykę FASD. Założeniem wydawnictwa było jak najbardziej przystępne, ale i uniwersalne oraz przydatne, dla każdej z zaproszonych grup profesjonalistów przedstawienie podstawowych treści dotyczących syndromu FASD i jego skutków w różnych sferach życiowych osób nim dotkniętych.

Prezentacja Alfabetu będzie miała miejsce się w trakcie konferencji objętej patronatem Prezydenta Torunia, którą odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Projekt finansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli go: Minister Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Naczelna Izba Lekarska.

Fundacja mogła liczyć na wsparcie członków Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia (założonego i tworzonego przez kuratorów sądowych) , które ubiegłoroczną konferencją Kocham! Nie upijam zainicjowało działania w przestrzeni miejskiej nakierowane na profilaktykę i przeciwdziałanie skutkom syndromu FASD.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów przyczynia się do kontynuowania działań skierowanych na wsparcie dla osób i rodzin borykających się z problemem FASD.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji wyłącznie drogą mailową na adres: p.bolewicki@dajszanse.nazwa.pl

Rejestracja zostanie zakończona w dniu 4 grudnia 2017 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy.

Plakat z programem wydarzenia:

Kuratorskie Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po – most z Torunia zachęca praktyków działających w profilaktycznej i wychowawczej przestrzeni miejskiej Torunia do udziału w dniu 13 września 2016 r. w Konferencji w ramach Projektu „Kocham – Nie upijam!” Konferencja poświęcona będzie korzyściom wynikającym z zachowania abstynencji w czasie ciąży i problematyce zagrożeń związanych z brakiem wstrzemięźliwości od alkoholu w tym okresie.

Stosunkowo niska świadomość społeczna w zakresie choćby tego, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, jaki może wypić ciężarna, by mieć pewność, że nie zaszkodzi rozwojowi dziecka,  brak interdyscyplinarnego planu profilaktycznego oraz wsparcia dla dzieci i rodzin borykających się ze skutkami choćby nieświadomego użycia alkoholu w okresie ciąży, skłoniły nas do zainicjowania wydarzenia z założenia ponadinstytucjonalnego, do którego zapraszamy przedstawicieli służb społecznych, służby kuratorskiej, służby zdrowia, Policji i Straży Miejskiej, ale także działających w sposób nieszablonowy i nowatorski organizacji pozarządowych.

Chcemy budować mosty i pomosty, bo wspólnie dobrze skomunikowani możemy osiągnąć więcej z korzyścią dla osób potrzebujących  wieloaspektowego wsparcia.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.po-most.org.pl, gdzie w stosowanej zakładce można jeszcze się zarejestrować do udziału w Konferencji – termin rejestracji upływa w dniu 5 września  2016 r. Program konferencji widoczny jest na zamieszczonym niżej plakacie. 

Naszą akcję współfinansuje Miasto Toruń, a patronatem honorowym objęli ją: Rzecznik Praw Dziecka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Toruniu i Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronem medialnym akcji jest TV Toruń.

Wspiera nas Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.

Wielkiego wsparcia udzieliły nam dwie młode absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Magdalena Czechowska i Daria Bolewicka – oferując bezinteresownie talenty i wsparcie w oprawie graficznej.

Akcji towarzyszyć będzie wyposażenie służb działających w środowisku otwartym w zaprojektowaną na potrzeby przedsięwzięcia ulotkę – projekt ulotki zaprezentujemy w najbliższym czasie.

Ufamy, że prezentowane w czasie Konferencji wystąpienia prelegentów z całej Polski zainicjują żywą dyskusję, której moderatorem będzie Pan dr Krzysztof Liszcz, a sformułowane rekomendacje spotkają się z zainteresowaniem władz Miasta.

Piotr Bolewicki, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji Po-Most

 

FAS Toruń