niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

1970

W dniach 20-26 lutego już po raz 16 organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w wielu miejscach, w których dyżurują specjaliści.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw powstała w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. W organizację obchodów tradycyjnie – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przez pięć dni działał będzie punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, prokuratorów, asystentów sędziów, referendarzy, adwokatów, radców prawnych, psychologów, policjantów i innych specjalistów, włączyli się kuratorzy sądowi, którzy pełnią dyżury w zespołach kuratorskiej służby sądowej.

Wykaz ośrodkow pomocy dla osób pokrzywdzonych przestepstwem dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

2501

W 1988 roku Parlament Europejski wyznaczył 22 lutego, jako Europejski Dzień Ofiar (ang. European Victims Day). Jest on obchodzony głównie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W 1990 roku w Sztokholmie, Europejskie Forum na Rzecz Ofiar (ang. Victim Support Europe, założone w 1989), ze statusem konsultanta przy Radzie Europy i ONZ, zadeklarowało również pomoc i wsparcie europejskim ofiarom.

W Polsce dzień obchodzony jest 22 lutego, na mocy ustawy Sejmu RP z 2003 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz monitorowanie tego zjawiska społecznego. W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 22-27 lutego 2016 r. do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Informacji prawnej udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

Nad całością projektu pieczę sprawuje Departament Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, a wydawniczo działania wspiera firma Wolters Kluwers.

Lista podmiotów udzielających porad w ramach Tygodnia Pomocy:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,7966,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html