czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "Ukraina"

Ukraina

1704

W pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis zwróciło się do Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu z deklaracją wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskich pracowników służby probacyjnej. W odpowiedzi Konsulat poprosił o przekazanie na rzecz Obrony Terytorialnej Kijowa środków pomocy medycznej.

W dniach 2-3 marca br. zebrane przez kuratorów sądowych (nie tylko zrzeszonych w DSKS Frontis) rzeczy trafiły do punktu humanitarnego prowadzonego we Wrocławiu przez Fundację Ukraina, skąd niezwłocznie ruszyły w konwoju do Ukrainy. Dzięki szybkiej akcji i otwartości kuratorów sądowych udało się zebrać duże ilości bardzo potrzebnych środków medycznych. Apteki rezygnowały ze swoich marży, a ich pracownicy dołożyli starań, by w paczkach znalazło się jak najwięcej potrzebnych na linii frontu rzeczy, takich jak m.in. adrenalina, wenflony, środki przeciwbólowe, bandaże, środki odkażające, glukoza, opaski uciskowe. Paczkę ze środkami medycznymi przesłali również kuratorzy sądowi z Elbląga, a kuratorzy sądowi ze Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium nawiązali kontakt z organizatorami akcji, by zasilić po drodze konwój humanitarny zmierzający do Ukrainy. Środki na pomoc medyczną przekazali za pośrednictwem DSKS Frontis także zaprzyjaźnieni pracownicy naukowi. W pakowaniu paczek pomagała młodzież z Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kuratorom sądowym, którzy włączyli się w tę akcję lub w inne inicjatywy pomocowe. Wiemy, że jest ich bardzo dużo.

3150

W konsekwencji aktywności WSKS w ramach organizowania konferencji naukowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Lęborskich Wydarzeń, nawiązano współpracę z Instytutem Służby Więziennej w Kijowie.  W ramach wzajemnych kontaktów oraz szczególnego zainteresowania strony ukraińskiej pracą kuratorów w Polsce, rektor kijowskiej uczelni gen. prof. Evgen Barash zaprosił przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Okazało się, że stanowiliśmy najliczniejszą reprezentację środowiskową pośród  gości zagranicznych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych reprezentowali: Prezes WSKS Wojciech Mroczkowski, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Irena Szostak,  kuratorzy zawodowi: Martyna Miklińska, Justyna Karolak, Kazimierz Kordowski oraz Michał Szykut. Obok środowiska kuratorskiego w skład polskiej delegacji wchodzili przedstawiciele Służby Więziennej, ośrodków naukowych w tym prof. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki), koleżanki z Uniwersytetu Opolskiego oraz koledzy: Sebastian Dec (ZP Poznań) i Sławomir Tutakowski (UM w Lęborku). Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreślało uczestnictwo w ukraińskiej konferencji gości z Holandii, Niemiec, Łotwy, Danii i Słowacji. 

01.12.16 r. – wyjazd studyjny do zakładów karnych w Żytomierzu. Gospodarze zaprezentowali funkcjonowanie swoich instytucji izolacyjnych, odważnie mówiąc o swoich problemach. Wskazali jednocześnie pozytywne konsekwencje zmian sukcesywnie wprowadzanych w tut. systemie penitencjarnym i koncepcji realizowania orzeczeń sądów. Szczególnym doświadczeniem dla wielu z nas, było odwiedzenie oddziału dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz informacje o historii zakładu karnego w kontekście dawnych, stalinowskich czasów. Taka perspektywa postrzegania doświadczeń naszych partnerów, pozwala docenić ich wysiłek i zaangażowanie w proces zmian w szeroko rozumianym obszarze wykonywania orzeczeń sądów, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Ciekawym urozmaiceniem pierwszego dnia pobytu, było zorganizowanie przez gospodarzy wizyty w Muzeum Kosmonautyki w Żytomierzu. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma symbolami epoki podboju kosmosu, które dotychczas znane były nam jedynie z podręczników i książek.

02.12.16 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W ramach konferencyjnych obrad mieliśmy możliwości referowania w głównej sesji, która została poprzedzona wprowadzeniem Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy. Polityk akcentował potrzebę korzystania przez naszych gospodarzy z doświadczeń zagranicznych. Referaty wszystkich prelegentów reprezentujących stowarzyszenie, dotyczyły  problematyki związanej z funkcjonowaniem środowiska kuratorskiego w Polsce. Wystąpienia Prezesa Wojciecha Mroczkowskiego, Justyny Karolak, Michała Szykuta, wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, zarówno z Ukrainy, jak i z innych krajów. Zainteresowanym tematyką wystąpień, proponuję zapoznanie się z publikacją konferencyjną, w której znalazły się abstrakty wszystkich referatów, w tym także Martyny Miklińskiej i Kazimierza Kordowskiego.

03.12.16 r. – dzięki zaangażowaniu gospodarzy, mieliśmy możliwość zwiedzenia zabytków, miejsc historycznych, szczególnie istotnych dla kształtowania się tożsamości narodowej Ukraińców. Odwiedziliśmy zabytki sakralne: Ławrę Perczewską i Św. Monastyr. Możliwość spotkania z mnichami, wzbogacone ich śpiewem i wyjątkową gościnnością, to doświadczenie o wręcz metafizycznym charakterze. Wizyta na Majdanie to kontakt z najnowszą historią Ukrainy, a spacer po Chreszczatyku, to  kontakt z miejscowymi artystami i rzemieślnikami. Ten pięknych pasaż spacerowy, zawiera jeden z najważniejszych adresów w światowej literaturze, to tutaj krzyżowały się losy bohaterów Mistrza i Małgorzaty!

04.12.16 r. – powrót do kraju.

Podsumowując pobyt naszej delegacji w Kijowie, można jednoznacznie oświadczyć, że był on bardzo atrakcyjny pod każdym względem. Działalność WSKS, kolejny raz spotyka się z zainteresowaniem zagranicznych partnerów, którzy chcą z nami systematycznie współpracować. Nie sposób w podsumowaniu nie podziękować naszym gospodarzom, w tym szczególnie gen. prof. Evgenowi Barashowi i nieocenionej, a jakże skromnej gospodyni,  dr Liudmyle Dybchak. W 2017 r. spotkamy się z ukraińskimi przyjaciółmi w Toruniu, Unieściu i w Lęborku.

dr Michał Szykut