wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "warunki pracy"

warunki pracy

2131

W dniu 8 lipca Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 3409 i 3513). Zgłoszono dwie poprawki. Pierwsza dotyczy utworzenia odrębnych sekretariatów dla każdego zespołu kuratorskiej służby sądowej (niezależnie od liczby zatrudnionych w nim kuratorów zawodowych), funkcjonujących na zasadach ogólnych przewidzianych dla sekretariatów sądowych z zastrzeżeniem podległości nadzorowi kierownika zespołu. Druga poprawka określa termin wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2016r. Komisja wniosła o przyjęcie poprawek. (źródło: www.sejm.gov.pl)

W trakcie prac w komisji wszyscy uczestnicy uznali, że obligatoryjne sekretariaty są niezbędne dla zapewnienia warunków do profesjonalnego wykonywania zadań zwłaszcza w obliczu prognozowanego wzrostu kar nieizolacyjnych. Jedyną wątpliwość budzą koszty tego rozwiązania. Stenogram z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 8 lipca br: www.orka.sejm.gov.pl

W dniu 9 lipca odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

W dniu 15 lipca Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP wniosła o dokonanie poprawki polegającej na tym, że obligatoryjność utworzenia sekretariatu zkss warunkowana ma być liczbą etatów kuratorskich (powyżej 10). W trakcie posiedzenia senatu w dniu 23 lipca jeden z senatorów złożył wniosek formalny o odrzucenie poprawki i przyjęcie ustawy w kształcie uchwalonym przez Sejm RP. Ze stenogramem posiedzenia można się zapoznać tutaj (Druk 976A).

Głosowanie odbędzie się w dniu 24 lipca 2015r.

O zasadach przebiegu procesu ustawodawczego można przeczytać tutaj.