środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "Wydarzenia Lęborskie"

Wydarzenia Lęborskie

O Lęborskich Wydarzeniach pisaliśmy już wielokrotnie zapraszając do wzięcia w nich udziału lub zamieszczając relacje z ich przebiegu. Tym razem prezentujemy publikację, która stanowi niejako odzwierciedlenie tematyki poruszanej podczas poszczególnych spotkań.

Od współredaktora publikacji:

W imieniu redaktorów przedstawianej publikacji, która pozostaje niezmienne związana z Lęborskimi Wydarzeniami, chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w jej powstanie, szczególnie zaś p. Witoldowi Namyślakowi Burmistrzowi Miasta Lęborka, recenzentowi naukowemu dr hab. Beacie Pawłowskiej (Uniwersytet Łódzki), wszystkim autorom oraz współredaktorowi koledze doc. dr Przemysławowi Frąckowiakowi. Mam nadzieję, że książka oddaje unikalny charakter Lęborskich Wydarzeń, doskonale wpisując się w ich oryginalność oraz specyfikę. Żywię przekonanie, że w tekstach znajdziecie Państwo odzwierciedlenie tematów, które już od 11 lat poruszamy  w Lęborku.

Szczególnie dziękuję wszystkim uczestnikom naszych spotkań, którzy od lat wzbogacają konferencyjną społeczność.

                                                                                  Dziękuję Wam

                                                                                  Dr Michał Szykut

Spis treści prezentowanej publikacji dostępny jest tutaj.

2182

W imieniu organizatorów  XII edycji Lęborskich Wydarzeń, informujemy, że wraz z odbywającymi się: Międzynarodową Konferencją Naukową oraz Międzynarodowym Probacyjnym  Turniejem Piłkarskim (29-30 czerwca 2018), planowane jest zorganizowanie I Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego Jesteśmy przekonani, że kuratorzy sądowi to osoby, które charakteryzuje szerokie spektrum zainteresowań i różnorodnych aktywności. Dlatego też, chcemy, aby Koleżanki i Koledzy, dla których motocykl to nie tylko środek transportu, mieli możliwość spotkania się i podzielenia swoją pasją z innymi. Wasza obecność z pewnością wzbogaci program przyszłorocznych Lęborskich Wydarzeń.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do lutego 2018r. Zgłoszenia przyjmuje Witold Czubak SR Ostrów Wielkopolski mail: wielki.brat@poczta.fm tel. 62 5926159.

Komitet Organizacyjny

X Jubileuszowe Lęborskie Wydarzenia, czyli jak łączymy od 10 lat poważną debatę intelektualną ze sportem, sztuką oraz…nieodzowną nutą rozrywki, Lębork 25 – 28 sierpnia 2016 r.

Celem autora tekstu, jest nawiązanie z perspektywy czasu, do jubileuszowego spotkania w Lęborku. Tym bardziej, że dla pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, spojrzenie z dystansu jest jak najbardziej uzasadnione. Tegoroczne sierpniowe spotkanie było podsumowaniem dziesięcioletniej aktywności środowiska, które najpierw wykreowało, a następnie realizowało niekonwencjonalny pomysł lęborskich spotkań. Tym razem wydarzenia miały charakter wyjątkowy:

Otwarcie jubileuszu miało miejsce w ramach uroczystego posiedzenia Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Wydarzenia o tyle ważnego, że w jego ramach doświadczyliśmy wyjątkowych wystąpień: prof. dr hab. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki), gen. prof. Evgena Barasha z Ukrainy (Instytut Służby Więziennej Kijów), dr Liudmyly Dybchak z Ukrainy (Instytut Służby Więziennej Kijów) oraz Wojciecha Mroczkowskiego Prezesa WSKS. Każde z wystąpień było bardzo interesujące, co potwierdzały nie tylko opinie członków Rady, ale również studentów i doktorantów UMK w Toruniu. Dodam jedynie, że wystąpienie kol. Wojciecha Mroczkowskiego skłoniło Prezesa SO w Słupsku do podjęcia działań mających na celu współpracę z Poznańską Radą. (25.08.16r.)

Popołudniem odbyła się otwarta debata nt. Po co komu kuratorzy?, która była trudnym przedsięwzięciem, jedynie subtelnie moderowanym, a okazała się być bardzo ciekawym doświadczeniem, które może warto kontynuować cyklicznie w przyszłości? Dziękuję tutaj szczególnie koleżance z Wrocławia, dr Honoracie Czajkowskiej, której profesjonalizm, wiedza z zakresu funkcjonowania kurateli oraz umiejętność prowadzenia tego rodzaju spotkania, wpłynęły bezpośrednio na jego bardzo udany przebieg. (25.08.16 r.)

Benefis wystawy fotograficznej Miasto klatek, potwierdził, że można inspirować doświadczeniami z codziennej pracy kuratorów artystów-amatorów, a efektami tej współpracy dzielimy się na stronie
https://drive.google.com/open?id=0Bww5dWQpnljpRGcxeUgxNmp5NlU . Kieruję ogromne podziękowania do Lęborskiego Klubu Fotograficznego oraz Lęborskiego Centrum Kultury (25.08.16 r.)

Konferencja odbywała się w nowej lokalizacji, co przede wszystkim było determinowane chęcią wyeksponowania drugiej wystawy fotograficznej. W ramach konferencji wystąpiło wielu gości specjalnych, myślę tu przede wszystkim o profesorach: Jarosławie Utracie – Mileckim, Hannie Solarczyk, Małgorzacie Kowalczyk, Piotrze Chomczyńskim, gościach zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy oraz pracownikach dydaktycznych, doktorantach oraz kuratorach sądowych z terenu całego kraju. Jubileuszowa publikacja będzie dostępna już w czerwcu 2017 r. (26.08.16 r.)

Benefis wystawy Kuratorzy sądowi – dekonspiracja!. Gdyby zapytano mnie, który z pomysłów realizowanych w ramach Lęborskich Wydarzeń (wszystkich edycji) uważam za najciekawszy, to dzisiaj już bez wahania, wskazałbym właśnie ideę, wykonanie oraz prezentację efektów fotograficznych łowów. Bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom projektu z kraju i zagranicy (Polska, USA, Niemcy oraz Wielka Brytania) za ich odwagę i dystans do samych siebie, wiem doskonale, że nie jest to łatwe. Szczególnie jednak chciałbym podziękować mojemu koledze Sławkowi Tutakowskiemu, którego wyjątkowy takt i kultura, tak widoczna w relacjach z uczestnikami, a nade wszystko, wielki artystyczny talent, pozwolił tak udanie zrealizować to przedsięwzięcie. Sławku wielkie dzięki!!!

Turniej został szczegółowo przeanalizowany przez naszego kolegę we wrześniu 2016, zatem jedynie konstatując dodam, było super!

Wieczór – jak zawsze, szał!!!

Podsumowując chciałbym zauważyć, nawiązując do swojej konferencyjnej wypowiedzi, że nie byłoby Lęborskich Wydarzeń, gdyby nie wcześniejsza inspiracja działaniami Pani Kurator Ireny Szostak, której niebagatelnego wpływu na moje funkcjonowanie w środowisku kuratorskim nie sposób przecenić. Lęborskie Wydarzenia to przede wszystkim ludzie, których obecność wpłynęła na powstanie i funkcjonowanie, swego rodzaju społeczności łączącej, przedstawicieli różnych profesji i zainteresowań.

Dzisiaj ze stosownego dystansu, dziękuje imiennie tym dla mnie najważniejszym:

Martynie Miklińskiej za menadżerskie talenty i zaufanie, Justynie Karolak za lingwistyczne zdolności i cierpliwość, Kaziowi Kordowskiemu za intelektualne wsparcie i poskramianie tygryska, Tomkowi Dołotce za zarządzanie rozgrywkami piłkarskimi, Michałowi Miklińskiemu za permanentną gotowość niesienia pomocy, Sławkowi Tutakowskiemu za wszystko, Wojtkowi Mroczkowskiemu za zrozumienie i współdziałanie, Robertowi Cotterellowi i Romkowi Zielonce za przyjaźń, Ani Janus – Dębskiej i Violi Dudzie za warszawski koloryt, Honoracie Czajkowskiej za profesjonalizm, Przemkowi Frąckowiakowi za rozdyskutowane wieczory…, Piotrowi Chomczyńskiemu za umiejętność łączenia nauki i rozrywki… oraz Katarzynie Witkowskiej – Rozparze za współpracę nawet w czasie choroby, a Alicji Żółć za mięso…

Wszystkim uczestnikom Lęborskich Wydarzeń, także tym, którzy wypowiadali się krytycznie o mojej działalności, dziękuję, traktuję bardzo poważnie Wasze spostrzeżenia.

Dzięki…i do zobaczenia za rok (07-08 lipiec 2017)

dr Michał Szykut