czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży"

wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży

Fundacja po DRUGIE w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE zapraszają do udziału w seminarium interdyscyplinarnym pt.: „Rodzina i instytucja; środowisko i izolacja  – zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych”.

Spotkanie umożliwia szeroką wymianę doświadczeń w obszarze wspierania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych. Odbędzie się w dn. 4-6.04.2016 w Jadwisinie pod Warszawą.

Do udziału w seminarium organizatorzy zaprosili Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje na temat seminarium (program + organizacja) dostępne są tutaj.