czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "zmiany w KPC"

zmiany w KPC

W dniu 10.11.2017r. podczas Senat przyjął Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Jak napisano na stronie Senatu RP na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych. Po zmianach, kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, która dostępna jest tutaj oraz materiałem, nad którym pracowali senatorowie – dostępny jest tutaj.

W dniu 27.10.2916r. delegaci do Krajowej Rady Kuratorów otrzymali do zaopiniowania projekt zmian ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem autorów zmian, celem nowelizacji jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego przepisów stanowiących podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecania kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach rodzinnych o opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu mogącym stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu, jak też na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Pełna treść uzasadniania oraz treść proponowanych zmian legislacyjnych dostępna jest tutaj.