W dniu 27.10.2916r. delegaci do Krajowej Rady Kuratorów otrzymali do zaopiniowania projekt zmian ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem autorów zmian, celem nowelizacji jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego przepisów stanowiących podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecania kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach rodzinnych o opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu mogącym stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu, jak też na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Pełna treść uzasadniania oraz treść proponowanych zmian legislacyjnych dostępna jest tutaj.