czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "kontakty z udziałem kuratora"

kontakty z udziałem kuratora

W styczniu bieżącego roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Państwowej Inspekcji PracyGłównego Inspektoratu Pracy z zapytaniem prawnym dotyczącym realizacji procedury obecności kuratora sądowego w kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim w kontekście przepisów kodeksu pracy. Treść pisma dostępna jest poniżej.

W zapytaniu zawarto szereg nurtujących kuratorów sądowych od wielu lat wątpliwości związanych z wykonywaniem tego obowiązku służbowego, tj.:

 1. Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć w kontakcie bez żadnej przerwy?
 2. Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami kodeksu pracy?
 3. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest wykonywanie w/w czynności służbowych w:
  a) soboty,
  b) niedziele,
  c) dni ustawowo wolne od pracy.
 4. W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po stronie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebrania nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku, itp.)?
 5. W jaki sposób kurator sądowy powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową nieobecność przy kontakcie (w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak również w godzinach poza godzinami urzędowania sądów)?
 6. Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca (np. do sali zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego samochodu strony postępowania sądowego?
 7. Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora sądowego z miejsca zamieszkania dziecka do danego miejsca?
 8. W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata ryczałtu-zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych)?
 9. Czy w przypadku niewypłacenia ryczałtu przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator sądowy?

15 kwietnia br. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy udzielił odpowiedzi, którą w porozumieniu z OZZKS zamieszczamy poniżej.

W dniu 30 listopada 2018r. Krajowa Rada Kuratorów przesłała do Ministra Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry pismo, w którym sygnalizowała pilną potrzebę podjęcia prac legislacyjnych na zmianą przepisów regulujących kwestię udziału kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim – KRK 35/V/2018.

W dniu 26 marca 2019r. Krajowa Rada Kuratorów otrzymała odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na poruszane w listopadowym piśmie kwestie. Z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości można zapoznać się poniżej.

3759

W dniu 13 grudnia w serwisie gazeta.pl ukazał się wywiad, który przeprowadziła p. Weronika Bruździak-Gębura z zawodowym kuratorem sądowym Romanem Fonsem z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.  

Rozmowa ta odbyła się w ramach cyklu 10 pytań do Jej tłem była tragedia, do jakiej doszło w Warszawie – Bemowie. 

To przerażające, w jaki sposób sądy orzekają kontakty rodziców z dziećmi, w których biorą udział kuratorzy. Spotkania często są ustalane w soboty, niedziele czy święta. Trwają godzinę, dwie, ale znam też takie przypadki, że dziewięć godzin. (…) Kontakty nie powinny odbywać się w miejscach publicznych. Przekazanie dzieci często odbywa się np. w supermarkecie. (…) To są sytuacje absurdalne. Dlatego w moim miejscu pracy próbujemy wypracować pewną procedurę, by kontakty odbywały się tylko w budynku sądu w specjalnych pomieszczeniach do przesłuchań dla dzieci, tzw. niebieskich pokojach.

Zachęcamy do zapoznania się z całą rozmową: http://wiadomosci.gazeta.pl

O trudach zawodu kuratora sądowego (ale i o swoich pasjach) pan kurator Roman Fons opowiada również w audycji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, której zapis znajduje się tutaj.

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne przedstawione przez sąd okręgowy, czy każdemu kuratorowi sądowemu przysługuje ryczałt za obecność przy kontaktach w pełnej wysokości, jeżeli jeden kurator sądowy uczestniczy tylko przy przekazaniu dziecka na rozpoczęcie spotkania, a inny kurator sądowy przy przekazaniu dziecka na zakończenie spotkania?

W uchwale III CZP 96/16 z dnia 16 lutego 2017r. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt.

Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie lex.pl

Rzecznik Praw Dziecka chce zwiększyć rolę kuratora sądowego, który uczestniczy w kontaktach dziecka z rodzicem. – Wg rzecznika kurator nie powinien być wyłącznie biernym obserwatorem, powinien także pełnić rolę pomocową w odbudowie lub uzdrowieniu relacji rodzic – dziecko. Obecne przepisy na to jednak nie pozwalają – pisze Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Więcej w komunikacie na stronie: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/kurator-rodzinny-wiecej-niz-bierny-obserwator.

Pełny tekst wystąpienia Rzecznika dostępny tutaj.